Kmetijska zavarovanja

11 aprila, 2017
0
0

 

Lanska pomladanska pozeba med 25. in 30. aprilom je povzročila 44 milijonov škode pri 4382 oškodovancih na 7.662 ha, v glavnem v sadjarstvu, vinogradništvu in na vrtninah. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato lani julija predlagalo interventni zakon- in ta je bil tudi sprejet- za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijstvu, v okviru katerega je država zagotovila 3,5 milijona evrov pomoči. V podjetju Meja Šentjur so v pozebi izgubili 2300 ton  pridelka jabolk, zato so letos dali zavarovati vseh 72 ha sadovnjakov. Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.