Kmetijski svetovalci pred strokovnimi in organizacijskimi izzivi

24 novembra, 2017
0
0

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 20. in 21. novembra  organizirala    32. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja ( JSKS) v  Laškem, z osrednjo temo Strokovni izzivi sodobnega kmetijstva. Strokovnih novosti  na področju vseh kmetijskih  dejavnosti,o katerih so pripravili strokovne prispevke-  od poljedelstva,  živinoreje,  vrtnarstva,  sadjarstva in ekološkega kmetijstva pa ne bo mogoče hitreje uvajati v prakso, dokler ne bo dokončno rešen organizacijski status JSKS in  delno pomlajene vrste kmetijskih svetovalcev. Več v tiskani  številki Kmečkega glasa.