Korona povzročila kaos mlekarjem po vsem svetu

6 aprila, 2020
0
0

Nizozemska mlekarska industrija se pripravlja na krizne razmere zaradi korona virusa, v ZDA morajo proizvajalci mleko že uničiti, piše nemška revija Agrarheute. Mlekarska industrija na Nizozemskem se je dogovorila o nujnih načrtih. Namenjeni so zagotavljanju, da bodo surovo mleko zbirali in predelali  tudi v primeru večjih motenj. Hkrati rejci opozarjajo na nevarnost prekinitve odkupa mleka.

Kot je sporočila krovna  nizozemska  organizacija NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie), si želijo mlekarne čim bolj tesno sodelovati v kriznih razmerah. Če obrat ne uspe mleka predelati v primeru zato, ker je njegova zmogljivost znatno omejena, zaradi preveč za koronavirusom obolelih zaposlenih, ali so ti v karanteni, bi morali mleko predelati drugi obrati. Omejitev mešanja mleka med obrati bi bilo mogoče v takšnih primerih začasno ukiniti. Na NZO poudarjajo, da zbiranje, predelava in dostava mlečnih izdelkov trenutno poteka po načrtu. Če pa bi prišlo do motenj in zmogljivosti predelave, da ne bi zadoščale niti po preusmeritvi količin mleka, bo morda potrebno začasna omejiti odkup mleka.
 
Mleko  za bioplinarne

V Združenih državah Amerike je skoraj popoln zlom povpraševanja po mlečnih izdelkih potegnilo na dno tudi predelavo mleka. V več zveznih državah, na primer v Wisconsinu, na Floridi in v Teksasu, so kmetje prisiljeni uničevati surovo mleko, ker ni več zbrano in predelano. Mlekarji so jih že kmalu obvestili o zastoju odkupa. Mlekarji na družbenih medijih objavljajo videoposnetke in fotografije, kako vozijo mleko na njive. Zaprtje številnih restavracij in javnih kuhinj v ZDA je povzročilo, da se je povpraševanje kratkoročno sesulo, na drugi strani pa porabniki kupujejo več mleka in mlečnih izdelkov na zalogo. V supermarketih je svežih mlečnih izdelkov včasih celo premalo in cene za porabnike zato naraščajo, kar pa na odkupno ceno pri rejcih ne vpliva.

V Veliki Britaniji pa so nekatere mlekarne zaradi manjšega povpraševanja že v takšnih težavah, da ne nakazujejo denarja za mleko kmetom. Nekateri bodo tako plačilo za mleko, ki so ga oddali marca, prejeli šele maja, pri plačilu pa bodo tudi odbitki. Poročila so ponekod še bolj drastična. Ponekod rejcem ne morejo več zagotoviti rednega odvoza mleka vsak drugi dan, zato bodo nekateri rejci v Veliki Britaniji prisiljeni mleko odvažati v bioplinarno.
 

V Franciji je panožno združenje (CNIEL) predlagalo solidarnostni sklad v višini 10 milijonov evrov. Ta je namenjen za nadomestilo kmetom, ki bodo prostovoljno zmanjšali prirejo. Predsednik CNIEL Thierry Roquefeuil je pozval kmete, da pridelovalci mleka aprila zmanjšajo prirejo za dva do pet odstotkov. Po navedbah CNIEL-a bi lahko na ta način znižali zaloge mleka za približno 30 milijonov litrov. Združenje je tudi prosilo Evropsko unijo, naj sprosti pomoč za zasebno skladiščenje mlečnih izdelkov.