Kritika Komisije in zahteva po številnih dopolnitvah

26 oktobra, 2021
0
0

Evropski poslanci so  18. oktobra  z 452 glasovi za, 170 proti  in 76 vzdržanimi glasovi. potrdili strategijo Od vil do vilic kot enega glavnih strateških dokumentov do leta 2030.  EP kmetom obljublja podporo pri njeni  izvedbi, za  doseganje ciljev Zelenega dogovora pa je potrebno v prihodnosti pridelovati  trajnostno in zdravo hrano, je zapisano v izjavi Evropskega parlamenta.

Poslanci so obenem zahtevali številne dopolnitve,  pozvali so k  reviziji postopka registracije fitofarmacevtskih sredstev v EU. Uporaba pesticidov je treba bolj natančno spremljati. Poleg tega je treba določiti zavezujoče cilje zmanjšanja. Države članice bodo te cilje zmanjšanja izvajale kot del svojih nacionalnih strateških načrtov  za kmetijsko reformo EU.V skladu s strategijo Od  vil do vilic naj bi se uporaba pesticidov do leta 2030 zmanjšala za polovico. Vendar strategija ne predlaga nobenih posebnih nacionalnih ciljev zmanjšanja.

Okrepiti mesto kmetov v prehranski verigi

Evropski parlament poudarja, da je potrebna večja trajnost v celotni verigi preskrbe s hrano. V ta namen bi morali prispevati vsi vpleteni – od kmetij do gospodinjstev. Hkrati bi morala Komisija  zagotoviti, da kmetije prejemajo pošten delež dobička. V ta namen je treba pravila o konkurenci prilagoditi tako, da bo okrepljen  položaj kmetov v dobavni verigi. Nekateri evropski poslanci so kritizirali pozno objavo Evropske komisija o učinkih strategije Od vil do vilic, ki jo je pripravilo Skupno raziskovalno središče  (SRS).  Takšne daljnosežne predloge bi morala spremljati ocena. Poslanka Marlene Mortler pa  je govorila o neverjetni zlorabi zaupanja podpredsednika Komisije Fransa Timmermansa.

Uveljavljanje  dobrega počutja živali tudi za uvožene izdelke

Resolucija parlamenta obravnava tudi izpuste  toplogrednih plinov iz kmetijstva. V paketu za varstvo podnebja “Fit for 55” mora biti določena pravila in ambiciozni cilji zmanjšanja emisij iz kmetijstva in s tem povezane rabe zemljišč do leta 2030. Za obnovljivo energijo iz biomase so med drugim potrebna stroga merila. Naravne ponore ogljikovega dioksida bi bilo treba obnoviti in ohraniti. Poslanci želijo s pomočjo znanstveno utemeljenih kazalnikov standardizirati raven dobrega počutja živali. Rejo  domačih živali v kletkah je treba postopoma opustiti. Živalski proizvodi iz tretjih držav bi morali biti dovoljeni le, če so v skladu s standardi EU.

Poslanec EP Herbert Dorfmann,  in poročevalec odbora  za kmetijstvo  EP,  je zamudo študije o vplivu strategije  od vil do vilic, ki o je pripravljal  SRS označil za hud prekršek  »Kmetje in potrošniki so skupaj odgovorni za bolj trajnostno kmetijstvo. Naši kmetje že veliko delajo v tej smeri. Torej, če jih  upravičeno  prosimo, naj uporabljajo še manj pesticidov, gnojil in antibiotikov, jih moramo podpreti tudi mi. V nasprotnem primeru se lahko pridelava in pridelava preprosto preselita v tretje države. Hrana mora biti na voljo po razumnih cenah. To moramo absolutno zagotoviti tudi v prihodnje. “

Dorfmann je obtožil Evropsko komisijo za “hudo napako”, ker je študijo o učinkih strategije odložila za več mesecev.

Norbert Lins pa je  kritiziral politični slog namestnika Komisije Timmermansa in ocenil cilje  obravnavane strategije kot ambiciozne. »Da bi  dosegli zapisane cilje,  so potrebne alternative, inovacije, digitalizacija in uporaba novih tehnologij vzreje. To je edini način, da preprečimo izgubo pridelka, upad kakovosti proizvodov, naraščanje lakote, izgubo prihodka kmetov ali preselitev proizvodnje izven Evrope. Obenem je  Lins dejal, da je razočaran nad komisarjem Timmermansom:  »Zadrževanje rezultatov študije o posledicah strategije je v nasprotju s kakršnim koli razumevanjem dobre politike, «je poudaril Lins.