Manj denarja večjim posestvom

Zvezna ministrica za kmetijstvo Julia Klöckner je predstavila ključne točke načrta za izvajanje reforme skupne kmetijske politike ( SKP) v Nemčiji po letu 2023. Velike kmetije naj bi v prihodnosti prejemale manj sredstev, več denarja pa naj bi priteklo iz neposrednih plačil v razvoj podeželja. O predlogih bodo še glasovali.

Za zdaj ostajajo odprte različna podrobna vprašanja. Predloge je treba uskladiti tudi v zvezni vladi.Glede na izid pogajanj na ravni EU pa bodo izvedli tudi nadaljnje prilagoditve vsebine. Zvezna ministrica za kmetijstvo Julia Klöckner je pojasnila: “Vsem je jasno, da morajo biti spremembe, na evropski ravni smo se skupaj odločili za promocijo manjših kmetij, mladih kmetov in več okoljskih storitev.

Več denarja za 2. steber

V skladu z načrti zveznega ministrstva naj bi del sredstev od neposrednih plačil (prvi steber SKP) preusmerili na razvoj podeželja (drugi steber) in sicer od  leta 2023 s sedanjih 6 na 8 odstotkov. Za nemške kmete prerazporeditev pomeni zmanjšanje neposrednih plačil za skoraj 100 milijonov evrov letno. Kot rezultat dodatnih prerazporejenih sredstev bodo sredstva, ki so na voljo državam v drugem stebru, ostala približno na ravni leta 2020. Več denarja bodo namenili tudi za prve hektarje. Namesto prejšnjih 7% bo 10% neposrednih plačil v prihodnosti namenjenih posebnim subvencijam za prve hektarje vsake kmetije. Do zdaj je bilo prvih 30 hektarjev oziroma pravic upravičenih do plačila  približno 50 evrov / ha, nadaljnjih 16 hektarov pa s približno 30 evrov. Od leta 2023 dalje bi bilo prvih 40 hektarjev subvencioniranih s približno 62 evrov / ha in naslednjih 20 hektarjev s približno 37 evrov / ha. Zvezno ministrstvo namerava iz tega financiranja izvzeti ipodjetja s površino več kot 300 hektarjev, ki za svoje prve hektare ne bi prejela subvencije. Vsota prerazporejenih plačil za promocijo malih in srednje velikih podjetij se bo tako letno povečala za 122 do 452 milijonov evrov.
 
Degresija od 60.000 evrov 
Zvezno kmetijsko ministrstvo še vedno ne želi uvesti zgornje meje neposrednih plačil v SKP. Toda zmanjšanje degresija naj bi začela veljati od določene meje 60.000 EUR, nad to vsoto do vključno 100.000 evrov bo plačilo nižje za 5%. Plačila nad 100.000 evrov pa bodo nižja za 10%. Povezana podjetja  bodo oravnavana kot ena družbo, pri zniževanju  pa stroškov plač ne bi smeli upoštevati. Denar, prihranjen z degresijo, bi naj bil namenjen za 2. steber SKP., da ga ne bi izgubile  vzhodne zvezne države in se prerazdporedila na jug države. 

Novi predpisi za okoljske ukrepe

Z okoli 900 milijoni evrov letno  namerava Nemčija podpreti različne ukrepe za zaščito podnebja, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov in izboljšanje dobrega počutja živali. Petina od zgornje meje neposrednih plačil bi morala biti rezervirano za tako imenovane ekoregulacije. Glede na stanje lahko koristijo ta sredstva za naslednje ukrepe: razširitev trajnih travnikov, premije za pašo za krave dojilje, ovce in koze, ohranjanje kmetijsko-gozdarskih sistemov na trajnih travnikih ali njivah, pridelavo različnih poljščin in stročnic,; uporaba več kot 3% obdelovalne površine, predpisane v pogojih za neobdelovalna  območja in krajinske elemente.

Vse kmetije  bi morale pustiti vsaj 3% svojih obdelovalnih površin neobdelanih. Na teh območjih ne sme biti dovoljena pridelava pridelkov, v nasprotju s trenutno veljavnimi ekološkimi prednostnimi območji.