Maroni počasi oživljajo

9 septembra, 2016
0
0

Šiškarica je  v zadnjem desetletju o Sloveniji intenzivo uničevala kostanje in marone.Z vnosom kitajske osice, njene naravne sovražnice, pa očitno  počasioživljajo tako žlahtni maroni kot kostanji, tud na Briškem, odkoder je posnetek.