Mednarodni javni poziv k raziskovanju na področju ekološkega kmetijstva

19 januarja, 2021
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni poziv- v okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbira raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov.
Z mednarodnim javnim pozivom zbiramo raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh področjih: 

trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.
Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-2021-call. Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Več informacij o javnem pozivu lahko zainteresirani raziskovalci dobite na spletnem seminarju, ki bo potekal v torek, 19. januarja 2021, od 10.00 do 11.30 prek aplikacije Zoom, in sicer na spletni povezavi https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61509437603.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na tukaj naveden kontaktni naslov ali telefonsko številko.

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
Služba za razvoj in prenos znanja
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANODunajska cesta 22
1000 Ljubljana
01 478 91 23
gp.mkgp@gov.si