Minister Podgoršek o predsedovanju Slovenije

3 februarja, 2021
0
0

Minister dr. Jože Podgoršek se je 2. februarja na daljavo pogovarjal z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Januszom Wojciechowskim. Pogovrajala sta se  o vsebinah, ki bodo v ospredju redsedovanja Slovenije Svetu EU na področju kmetijstva in gozdarstva. Sogovornika sta pozornost namenila tudi težkim razmeram v sektorju prašičjega mesa, tudi v kontekstu poziva Slovenije k ukrepanju na januarskem Svetu EU ministrov za kmetijstvo in ribištvo. Minister je komisarja informiral tudi o napredku pri pripravi nacionalnega strateškega načrta.

Glavni namen sestanka je bil pogovor o vsebinah, ki bodo na dnevnem redu v času predsedovanja Slovenije Svetu EU s področja kmetijstva in gozdarstva. V času predsedovanja je namreč potrebno tesno sodelovanje s Komisijo za učinkovito izvedbo zadanih nalog v programu dela predsedovanja. Uskladitev časovnice pri posameznih vsebinah je s tega vidika zelo pomembna. S področja kmetijstva so bile izpostavljene vsebine: reforma skupne kmetijske politike (SKP), trajnostno kmetijstvo in razvoj podeželja v okviru Evropskega zelenega dogovora in v kontekstu odzivanja EU na nepredvidljive dogodke (med drugim akcijski načrt za ekološko kmetijstvo). V ospredju bot bodo tudi  dolgoročna vizija za podeželska območja, odziv kmetijstva na spremenjena pričakovanja potrošnikov (označevanje porekla, geografske označbe) in odprave nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. Na področju gozdarstva sta spregovorila o vlogi gozdov in gozdarstva pri ohranitvi in razvoju podeželja, o trajnostnem, večnamenskem in sonaravnem gospodarjenju z gozdovi v kontekstu nove strategije za gozdove.

Minister dr. Podgoršek in komisar Wojciechowski sta pozornost namenila tudi težkim razmeram v sektorju prašičjega mesa, tudi v kontekstu poziva k ukrepanju v tem sektorju, kar je minister dr. Podgoršek, z močno podporo držav članic (17), izpostavil na januarski konferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo. Slovenija je na omenjeni konferenci  glede na zaskrbljujoče trenutno stanje na trgu prašičjega mesa pozvala Komisijo k uvedbi ustreznih ukrepov za pomoč sektorju.

Minister je komisarja informiral o napredku pri pripravi nacionalnega strateškega načrta.  V preteklem letu je bil narejen velik napredek  ter organizirana strukturirana javna razprava, na katero je bil izjemen odziv. V prihodnjih mesecih bo zato potekala ciljno usmerjena razpravo z deležniki, plačilno agencijo, vzporedno pa bo potekalo predhodno vrednotenje in celovite presoje vplivov na okolje. Cilj je, da  MKGP strateški načrt do konca 2021 uradno posreduje v potrditev Evropski komisiji.