Na 90 ha za Magno smo izgubili kruh in vodo za 4500 ljudi

V Sloveniji smo po osamosvojitvi izgubili 70.000 ha najboljših kmetijksih zemljišč, še 57.000 ha pa jih je v občinskih prostrskih načrtih namenjenih za pozidavo. Nelogično je, da uničiš tla z boniteto 80 in na njih postaviš tovarno, nato pa posekaš gozd, kjer so tla veliko komanj rodovitna, pravita v intervjuju dr. Helena Grčman in  dr. Marko Zupan, pedologa iz Biotehniške fakultete v Ljubljani. Več v prihodnji, 10. št. Kmečkega glasa.