Nad nepoštene trgovinske prakse

29 februarja, 2024
0
0

Anketa Evropske komisije do 15. marca

Evropska komisija poziva kmete in vse manjše dobavitelje v celotni verigi preskrbe s hrano, naj izmenjajo mnenja o svojih izkušnjah z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Anketa je trenutno na voljo na spletu v vseh jezikih EU do 15. marca 2024. Za okrepitev položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano bo Komisija marca državam članicam predstavila več ukrepov za  preglednost trga v vrednostni verigi.

trgovina hrana

V zadnjih tednih so kmetje in njihova združenja izrazili zaskrbljenost zaradi razširjenosti nepoštenih praks v verigi preskrbe s hrano. S sodelovanjem v raziskavi lahko kmetje in manjši dobavitelji izrazijo svojo zaskrbljenost in delijo svoje izkušnje z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Po predstavitvi možnosti za poenostavitev, s katerimi bi zmanjšali breme za kmete v EU, Komisija pripravlja tudi ukrepe za izboljšanje položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano in izboljšanje izvrševanja proti nepoštenim trgovinskim praksam.

 Raziskava, ki jo skupaj vodita Skupno raziskovalno središče in Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja, je posebej namenjena kmetom v EU in manjšim dobaviteljem, ki delujejo v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi ter zajemajo različne faze proizvodnje in distribucije. Anketiranci lahko povedo, ali so se v zadnjem času srečali z nepoštenimi trgovinskimi praksami s strani gospodarsko močnejših kupcev.

Prepoved nepoštenih praks

Evropski parlament in Svet sta aprila 2019 na predlog Komisije sprejela direktivo o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi proizvodi in hrano. Direktiva prepoveduje več nepoštenih trgovinskih praks: zamude pri plačilih za pokvarljive in nepokvarljive živilske proizvode; preklice naročil v zadnjem trenutku; enostranske ali retroaktivne spremembe pogodb; siljenje dobavitelja k plačilu za odpadne proizvode in zavračanje pisnih pogodb. Prav tako daje kmetom možnost, da varno in zaupno spregovorijo, organom pa, da začnejo sektorske preiskave za ugotavljanje in kaznovanje nepoštenih trgovinskih praks.

Da bi ocenila razširjenost prepovedanih nepoštenih trgovinskih praks in učinkovitost ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni, Komisija izvaja letne raziskave. Trenutno odprta raziskava je tretja po prvi osnovni raziskavi, izvedeni pred začetkom izvajanja direktive.

Rezultati bodo uporabljeni pri oceni veljavnih pravil, ki jo mora Komisija izvesti do 1. novembra 2025. Rezultati  lanske raziskave kažejo, da je mogoče storiti več tako na področju ozaveščenosti o zaščiti, ki je na voljo kmetom in manjšim dobaviteljem, kot tudi glede ukrepanja ob vloženih pritožbah.