Namesto kapice degresija nad 60.000 evrov

30 septembra, 2021
0
0

Kmetijski minister dr. Jože Podgoršek je po pogajanjih z nevladnimi organizacijami predtavil, da so se dogovorili o kompromisni rešitvi pri izvedbi  strateškega načrta SKP: » Prvo vprašanje je bilo, ali sprejmemo enotno višino sredstev za investicijske podpore vsa kmetijska gospodarstva za celotno programsko obdobje. Dogovorili smo se za enoto višino v 800.000 evrov v celotnem programskem obdobju.  V tem programskem obdobju jih je prejelo  nekaj tudi več, to pa pomeni, da bodo lahko sredstva prejela tudi nekatera kmetijska gospodarstva, ki doslej na razpisih niso bila uspešna. Za naložbe v živilsko-predelovalnem sektorju pa še vedno veljalo različne dovoljene vrednosti za naložbe: 1,5 milijona evrov  za kmetije in mala podjetja, 3 milijone evrov za srednje velika in  5 milijonov evrov za velika podjetja za celotno programsko obdobje.”  

Pri usklajevanju drugega vprašanja-degresije oz. kako zmanjšati neposredna plačila največjim prejemnikom, so se razšli  z deležniki  »s cmokom v grlu, » predloga ni bilo mogoče uskladiti, ker so mnenja  še vedno različna.

»Kompromisna rešitev je, da Slovenija ne uvaja pri neposrednih plačilih kapice, ampak  močno degresijo – močno  zmanjšanje plačil nad 60.000 evrov, od 35%  manj  nad 60.000 evrov do 65% zmanjšanje neposrednih plačil  nad 360.000 letno. Ta degresija prispeva k razporeditvi sredstev do največjih prejemnikov k manjšim v višini 1,3 milijone evrov letno. Oba dogovora sledita pobudam o razvoju manjših in  srednje velikih družinskih kmetij.  Ta dodatna sredstva 1,3 milijona evrov  bodo razporejena na vsa kmetijska gospodarstva. pravila bodo zatavljena tako, da bo lahko prejemnik kandidiral v istem programskem obdobju samo enkrat za isti tip naložbe,« je dodal Podgoršek.

Dodatnih 380 milijonov evrov pa naj bi prejelo slovensko kmetijstvo za naslednje obdobje iz slovenskega proračuna. Zahtevo so predali premieru Janezu Janši  predstavniki KGZS. Dogovorjeni pa so da počakajo do druge javne razprave  o SN,  novembra pa pričakujejo ponovni sestanek z Janšo na to temo.