Neenakomeren izvoz mlečnih izdelkov

4 avgusta, 2021
0
0

 Izvoz polnomastnega mleka v prahu je bil spomladi pod povprečjem, namesto tega so države na tretjih trgih od  EU kupile več sirov, sirotke v prahu in kondenziranega mleka. Zlasti Kitajci in Američani so navdušeni nad nemškimi siri.  

Izvoz mlečnih izdelkov iz EU v tretje države je bil od januarja do maja 2021 neenakomeren, vendar trgovina z veliko Britanijo v podatke ni vključena.

Izvoz masla je še naprej močno upadal, tudi prodaja polnomastnega mleka v prahu na tuje je bila manjša. Izvoz drugih mlečnih izdelkov, sira, sirotke v prahu, kondenziranega mleka ter kazeina in kazeinatov je presegel raven iz prejšnjega leta. Največji porast izvoza je bil pri sirotki v prahu in kondenziranem mleku. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so bile izvožene količine obeh izdelkov presežene za 12%. Izvoz sira po vsej EU je v prvih petih mesecih leta 2021 glede na količino presegel raven prejšnjega leta. To je mogoče pripisati predvsem znatnemu povečanju povpraševanja na Kitajskem.

Povpraševanje je bilo večje tudi ZDA kot glavni uvoznici sira iz EU-27. Poleg tega se je izvoz kazeina in kazeinatov v obdobju od januarja do maja 2021 povečal za sedem odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Izvoz posnetega mleka v prahu je pravkar padel malo pod raven prejšnjega leta. V prvih petih mesecih tekočega leta se je izvoz v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zmanjšal le za odstotek. Medtem ko so Filipini, Indonezija in Kitajska zahtevali bistveno več posnetega mleka v prahu, so Alžirija, Egipt, Malezija in Savdska Arabija uvozile bistveno manj.

 Izvoz polnomastnega mleka v prahu po vsej EU se je od januarja do maja 2021 zmanjšal. V primerjavi z enakim obdobjem lani je bilo izvoz mlečnih izdelkov manjši za 6 odstotkov. Padec je med drugim posledica manjšega povpraševanja Nigerije, Kuvajta, Alžirije, Savdske Arabije in Singapurja.

Precej manjši je bil tudi izvoz masla in maslenega olja. V prvih petih mesecih tega leta je bil manjši v primerjavi z enakim obdobjem lani skoraj za četrtino, predvsem na račun manjšega povpraševanja ZDA.