Nemčija zaostruje okoljske zahteve pri izvedbi nove SKP

13 januarja, 2021
0
0

Nemška okoljska ministrica Svenja Schulze je danes v Nemčiji predstavila svoje zahteve po reformirani kmetijski politiki- med njimi zahteva vsaj 30 odstotkov neposrednih plačil za nove okoljske predpise in vsaj 10 odstotkov zemljišč za zaščito vrst.  Njihove ideje vsebinsko skoraj popolnoma sovpadajo s stališčem  delovne skupine ministrov za okolje zveznih držav.

 Na današnji tiskovni konferenci je Schulzejeva  dejala, da  je Zvezno kmetijsko ministrstvo imelo samo  nekaj vprašanj, je zdaj podalo nekaj odgovorov. Politika SPD je spomnila  na pismo kmetijske ministrice Julije Klöckner o izvajanju kmetijske reforme v Nemčiji, ki ga je prejšnji teden poslala državnim kmetijskim ministrom. Schulzejeva  poudarja, da “je treba v večjih delih kmetijstva nujno ukrepati, da bi izboljšali vpliv na okolje”. Zato se zavzema za daljnosežno preusmeritev političnega okvira. Kmetijstva, ki okolju ni prijazno in učinkovito, “si ne moremo privoščiti,” je dejala Schulzejeva.

 Ministrica za okolje natančneje poziva, naj se 30 odstotkov sredstev porabi za neposredna plačila za okoljske sheme.  Delež naj bi se povečeval postopoma. Kot je znano, se institucije EU še vedno spopadajo z vprašanjem, ali naj bo najmanjši delež v trialogu 20 ali 30 odstotkov.

Nadomestilo za neuporabo  gnojil in pesticidov

Za strukturiranje ekoloških predpisov oddelek za okolje predlaga deset ukrepov, med katerimi bi se morala odločiti kmetijska gospodarstva: Ti ukrepi vključujejo:  zagotovitev območij  za zaščito vrst,  za zmanjšanje uporabe gnojil, izogibanje pesticidom v celoti ali 50 odstotkov,  vsaj pet-delni kolobar z desetino stročnic,  upravljanje z manjšimi zemljišči in  pretvorba obdelovalnih površin v travinja na barjih. Ministrica ne želi odobriti plačil za  okoljske sheme kot pavšalnih plačil,  temveč  povezati z ustreznim področjem delovanja. Večletne ukrepe je treba nagrajevati višje. V nekaterih primerih je treba okoljska plačilaoblikovati različno  po regijah.

Vezava živinoreje na površino

 Okoljsko ministrstvo  želi zelo povečati prerazporeditev sredstev iz prvega v drugi steber. Dokument ne določa obvezne višine, po mnenju okoljskega ministrstva a bi bilo 10 odstotkov vseeno premalo, da bi zadostili zahtevam.  V Nemčiji se neposredna plačila trenutno zmanjšujejo za 6 odstotkov v korist razvoja podeželja.

Glede pogojenosti minister poziva, da je najmanj 5 odstotkov poljščin in trajnih nasadov neobdelanih, da bi skupaj z ekološkimi predpisi in kmetijsko-okoljskimi ukrepi rezervirali vsaj 10 odstotkov kmetijskih zemljišč za zaščito vrst. Območja naj bi bila namenjena trajnim ledinam, obrežnim pasom ali krajinskim elementom. V živinoreji želi Schulzejeva uveljaviti močnejšo zavezanost na področju z razporejenimi sredstvi. Da se delež travinja ne bi zmanjšal, bi bilo treba za oranje trajnega travinja  zahtevati dovoljenje ali ustvariti novo travinje za nadomestilo. Predlagala  je tudi omejitev največje velikosti njiv zaradi zaščite pred erozijo.

  Tako kot kmetijski minister Klöckner je tudi Schulzejeva  poudarila časovni pritisk pri pripravah na  nemški strateški načrt za SKP. Pogajanja želi zaključiti če je le mogoče, pred poletnimi počitnicami,  da ne bi prihajalo do zamud pri izplačilu sredstev EU. Hkrati je Schulzejeva  poudarila, da je Frans Timmermans, podpredsednik Evropske komisije, jasno povedal, da nacionalnega strateškega načrta, ki ne upošteva zahtev zelenega dogovora, ni mogoče odobriti.