Nove evropske smernice za ekološko kmetovanje

13 maja, 2021
0
0

1. januarja 2022 bo začela veljati nova uredba EU za ekološko kmetovanje. Spremembe za ekološke kmete je za Agrarheute predstavil Peter Rohrig, iz nemške Zveze ekološke živilske industrije (BÖLW). 

Kako močno bodo vplivale spremembe v uredbi za eko kmetovanje na ekološke kmetije?

V pridelavi  bodo spremembe le na nekaterih področjih. Za govedorejce in prašičerejce se ohranja večina dosedanjih pravil. Bistvena nova pravila pa se nanašajo na perutninarstvo. Med drugim bo zahtevan višji delež krme, ki ga pridelajo kmetije same: zahtevan delež se bo za prežvekovalce povečal iz  60 na 70 odstotkov in z perutnino in prašiče iz 20 na 30 odstotkov. Tudi v rastlinski pridelavi, vključno s pridelavo v rastlinjakih bo le nekaj novosti.

 Novost bo tudi, da je lahko ekološka pridelava le v tleh, kar pomeni, da hidroponika ne spada v ekološko kmetovanje. V ZDA je drugače, ker dovoljujejo hidroponiko tudi v ekološkem kmetijstvu. V Evropi so se deležniki po daljši razpravi  sporazumeli drugače. Torej obstaja pomembna razlika, ki je sedaj potrjena tudi zakonodajno.

Nova uredba pa je vzela pod drobnogled izvor semen in sadik- kaj konkretno se nanaša na kmete?

 Novost je, da v prihodnje ne bo razlikovanja med ekološkim in konvencionalnim semenom, temveč bo dodatna kategorija semen in sadik iz površin v preusmeritvi. Konvencionalni sadilni materiala bo dovoljeno uporabljati le, ko ne bo na voljo ekološkega ali tistega i preusmeritve. Cilj je, da se v 15 letih ekološki kmetje ne bi več uporabljali konvencionalnega sadik in semen. Zato je zelo pomembna širitev pridelave ekološkega sadilnega materiala.

Ali bo v prehodnem obodobju več potrditev izjem?

Ne, nasprotno, ker je na voljo za vedno več kultur dovolj semen in sadik iz ekološke pridelave, zato so dovoljene le manjše izjeme. V Nemčiji so te podobne kot drugih EU državah, za preverjane ponudbe pa strokovnjaki že uporabljajo zelo uporabno letno podatkovno banko OrganicXseeds. Kmete bodo s podatkovno banko povezali neposredno ponudniki.

Ekološki kmetje morajo zagotoviti, da ne uporabljajo sredstev, ki so v ekološki pridelavi prepovedana. Katera nova  pravila na področju preprečevanja lahko pričakujemo ?

Po novih smernicah morajo ne le predelava in trgovina, temveč tudi kmetje izpolnjevati ukrepe za preprečevanje.  Ukrepi morajo bit sorazmerni in na ravni kmetije. Pri popolni preusmeritvi je možnost preprečevanja na ravni kmetije omejena. Kmetije z delno preusmeritvijo so lahko bolj aktivne, če sta na kmetiji dve vzporedni pridelavi in ju je potrebno ločiti in o paziti na to, da se npr. skladiščni prostori ali stroji ne uporabljajo za obe vrsti predelave. Delna preusmeritev je v Nemčij sicer na splošno redka. Najpomembneje je, da je ekološka pridelava kakovosten proces, za katerega se uporabljajo dovoljena semena in gnojila, da imajo živali dovolj prostora in uporabljajo v predelavi le določene dodatke, vse to pa preverjajo nadzorne organizacije.

Katerim novostim se morajo prilagoditi rejci perutnine?

Še vedno ostaja enako določilo – v hlevu je dovoljenih šest kokoši nesnic na kvadratni meter. Izpust ali zimski izpust v kokošnjaku pa mora biti opredeljen kot del hleva ali izpusta. Pri več etažnih hlevih pa so sedaj dovoljene le tri, namesto doslej dovoljenih štirih etaž. Za kmetije, ki so na tem področju investirale, bo možnost prehodnega obdobja.

Ali bo veljalo prehodno obdobje le za kmetije, ki so v nove hleve investirale pred kratkim?

Ne, rok je 1. januar 2022. Če bi bil na primer hlev izgrajen s štirimi etažami se lahko četrta etaža izračunava do konca leta 2029, po tem pa ne več. Po tem roku pa imajo lahko v hlevi le tri etaže.

Ali je mogoče pričakovati po sprejetju nove uredbe večji uvoz ekoloških živil?

Na področju uvoza bodo osnovne spremembe v sistemu nadzora. Ekološki izdelki in pridelki, ki ne izvirajo iz EU, bodo prav tako nadzorovani kot izdelki iz EU, saj veljajo pravila poštene konkurence. Merodajno za večji ali manjši uvoz ekoloških živil v prihodnje pa položaj na trgu ekoloških živil in politični okvirni pogoji. Vedno več ljudi se vrača k ekološkemu, politika pa mora poskrbeti za ukrepe, s katerimi lahko domači kmetje sledijo povečanemu povpraševanju.