Oznaka o dobrem počutju živali

14 januarja, 2021
0
0

Na decembrskem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo je bila osrednja razprava ministrov namenjena sprejetju političnega dogovora glede uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za 2021 v Atlantiku in Severnem morju, o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2021 in 2022 ter o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 v Sredozemskem in Črnem morju. Naša država se je Evropski komisiji ter ostalim državam članicam zahvalila za konstruktiven pristop pri obravnavi predloga uredbe, ki se nanaša na ribolovne možnosti in staleže rib v Sredozemskem in Črnem morju v delu, ki zadeva ribolovne možnosti v Jadranu. Uredba je za Slovenijo ključnega pomena, saj omogoča ohranitev in trajnostni razvoj tradicionalnih vzorcev slovenskega ribištva.

Prisotni so spregovorili tudi o enotnem prostovoljnem označevanju hranilnih vrednosti na embalaži živil. Slovenski predstavnik, državni sekretar za kmetijstvo Miran Mihelič, se je ob tem zahvalil predsedstvu za pripravo in usklajevanje sklepov na to temo. Izrazil je podporo sklepom, hkrati pa tudi razumevanje za več stališč, ki so jih v neuradnem dokumentu naštele Italija in somišljenice. »Slovenija podpira pobudo o harmonizirani ureditvi označevanja hranilnih vrednosti na sprednji strani embalaže za jasno in nezavajajoče označevanje za potrošnike ter zagotovitve varovanja skupnega trga. Podatek o hranilni vrednosti je pomembna informacija, če je pravilno predstavljena. Sistem označevanja mora biti poučen, promovirati mora znanje in dopolnjevati politike izobraževanja o prehrani. Pri tem Slovenija pozdravlja poudarek, da naj Komisija pripravi zakonodajni predlog za to področje na podlagi znanstveno utemeljenega, predhodno ocenjenega vpliva. Zavzemam se tudi za posebno obravnavo tradicionalnih izdelkov in izdelkov z zaščiteno označbo porekla«. Državni sekretar je posebej izpostavil tudi naklonjenost razpravi o poreklu živil. »Še zlasti v pripravljenih sklepih pozdravljamo omembo pobude, ki smo jo podali v začetku leta o označevanju porekla pri mešanicah medu,« je dejal Mihelič. Sklepi so bili zaradi nasprotovanja Italije, Grčije in Češke sprejeti v obliki sklepov predsedstva.

 

IZBOLJŠANJE ZDRAVJA ŽIVALI

Med pomembnejšimi temami na dnevnem redu je bila tudi vseevropska oznaka o dobrem počutju živali na živilih živalskega izvora. Tudi ta izhaja iz strategije »Od vil do vilic«, z njo pa bi kupcem omogočili izbiro živil iz živalim prijaznih rej ter delno poplačilo rejcem za dodatna prizadevanja za izboljšanje počutja živali. Označevanje obenem odraža tudi potrebo po izboljšanju standardov na področju dobrega počutja živali, kakršna so nenazadnje tudi pričakovanja potrošnikov. Po oceni državnega sekretarja Miheliča bo to prispevalo h krepitvi področja zdravja živali ter s tem k boju proti protimikrobni odpornosti, učinkovitejši uporabi virov in boljši družbeni odgovornosti, zato je treba sedanjo zakonodajo EU na tem področju nadgraditi.