Parkinskova bolezen zaradi pesticidov  kmetom priznana kot poklicna bolezen

29 marca, 2024
0
0

Nemčija

Parkinsonov sindrom, ki ga povzročajo pesticidi, bo v Nemčiji  priznan kot poklicna bolezen. Vključitev v uredbo o poklicnih boleznih velja za formalnost. Prizadeti kmetje so tako upravičeni do podpore in odškodnine. Vendar si je Nemčija vzela čas, da je bolezen prepoznala. V sosednji Franciji so Parkinsonovo bolezen kot poklicno bolezen priznali pred več kot desetimi leti, poroča Agrarheute.

Industrijski sindikat za gradbeništvo, kmetijstvo in okolje (IG BAU) je odločitev pozdravil. To pomeni, da so prizadeti zdaj upravičeni do podpore in po potrebi do odškodnine. Po navedbah sindikata so za to pristojna ustrezna združenja za zavarovanje odgovornosti delodajalcev.

“Dobro in prav je, da je Parkinsonova bolezen, ki jo je sprožilo ravnanje s pesticidi, zdaj končno priznana kot poklicna bolezen,” je 26. marca v Frankfurtu poudaril Harald Schaum, namestnik nacionalnega predsednika sindikata IG BAU. S tem je izpolnjena dolgoletna zahteva sindikata.

Zdravstveni svetovalni odbor za poklicne bolezni (ÄSVB) je priporočil vključitev Parkinsonovega sindroma zaradi pesticidov na seznam poklicnih bolezni. “Skupni izraz pesticidi se nanaša na proizvode, ki jih kot aktivne sestavine vsebujejo pesticidi ali biocidi,” je navedeno v znanstveni utemeljitvi, objavljeni marca 2024.

Zvezno ministrstvo za delo mora bolezen še vključiti v prilogo  k uredbi o poklicnih boleznih. Do takrat pa je po podatkih na spletišču Zveznega inštituta za varnost in zdravje pri delu (BAuA) to bolezen mogoče priznati kot poklicno bolezen v skladu s členom 9(2) sedme knjige nemškega socialnega zakonika (SGB VII).

Kaj pomeni priznanje Parkinsonove bolezni kot poklicne bolezni za kmete?

Ko je Parkinsonova bolezen priznana kot poklicna bolezen, so prizadeti kmetje upravičeni do prispevka iz obveznega nezgodnega zavarovanja prek združenja za zavarovanje odgovornosti delodajalcev v kmetijstvu. Natančne dajatve so odvisne od posameznega primera, od zdravstvene oskrbe do denarnih nadomestil.