Po letu korone brez pričakovanega okrevanje v živilski industriji

19 septembra, 2021
0
0

 Polletni rezultati nemške živilske industrije so slabši od pričakovanih-po stagnaciji leta 2020 je le-ta  med januarjem in junijem 2021 ustvarila skupaj 89,1 milijarde evrov in se soočila s padcem prodaje za -3,3 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. Okrevanje, ki so ga proizvajalci pričakovali po koronavirusnem letu 2020, se zato ne bo uresničilo, je ocenilo   v poročilu 14. septembra Zvezno združenje nemške prehranske industrije
(BVE).
Dogajanje  doma in v tujini prikazuje  mešano sliko. Prodaja na nemškem trgu
je znašala 58,1 milijarde evrov in je bila tako za -5,6 odstotka nižja od lanske. Naraščajoči DDV in inflacija se nista odražali v prodajnih cenah proizvajalcev hrane,  te so se znižale za -0,3 odstotka. Posledično se je prodaja skupaj zmanjšala za -5,3 odstotka.
Omejitve, povezane s korono na trgu zunaj doma in nižje domače povpraševanje-zlasti v začetku leta 2021-podjetjem niso dajale velike spodbude za širitev proizvodnje. Koledarski in desezonirani indeks proizvodnje se je v prvi polovici leta 2021 v primerjavi s prejšnjim letom zmerno povečal za 0,6 odstotka, vendar je bil pri -5 odstotkih precej pod ravnijo pred krizo v prvi polovici leta 2019.
 
“Trenutno smo v postopku obvladovanja pandemije – zdaj je treba Nemčijo nemška predelava mora  priti znova  v staro formo, ” zahteva Christoph Minhoff, generalni direktor BVE. Namesto novih ovir in dodatnih stroškov podjetja zdaj potrebujejo priložnost za ustvarjanje vrednosti in konsolidacijo. Naša industrija potrebuje spodbude za rast za nov močan začetek. To so predpogoji, da lahko vlagamo v nove tehnologije in več trajnosti, da bi dolgoročno v Nemčiji proizvajali dobiček. “

Cristoph Minhoff Cristoph Minhoff
Čeprav  je izvozno poslovanje v zadnjih šestih mesecih  raslo, ni moglo nadomestiti domačih izgub. V tujini je prehranski sektor ustvaril  skupaj 31 milijard evrov, kar je 1,2 odstotka več kot leto prej. Rast je posledica povečane prodaje. Izvoz se je prav tako povečal na 34,8 odstotka, s tem pa tudi pomen izvoza za zagotovitev  zaslužka. Pogled na razvoj izvoza v  tretje države kaže, da daleč od vseh potencialov tujih podjetij ni mogoče izkoristiti. Zlasti je močno zaostajalo za možnostmi poslovanje z Združenim kraljestvom (-17,6%) in Kitajsko (-52.7%).

 Živilska industrija je z letnim prometom 185 milijard četrta največja industrijska panoga v Nemčiji. Več kot 610.000 zaposlenih v 6.100 podjetjih oskrbuje  potrošnike s kakovostno in poceni hrano. Za ta sektor so značilna mala in srednja podjetja: 90 odstotkov podjetij v nemški živilski industriji je srednje velikih. Izvozna kvota v višini 33 odstotkov kaže, da kupci po vsem svetu cenijo kakovost nemške hrane.

Proizvajalci so obremenjeni z naraščajočimi stroški
  Nemška živilska industrija se je v preteklem letu soočila z občutnim povečanjem cen   surovin. Na splošno se je indeks cen surovin za hrano in pijačo v prvi polovici leta 2021 povečal za 27,1 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. Glavni razlog za to so bile neugodne vremenske razmere , zlasti na trgih za žita in rastlinska olja. Na trgih rastlinskega olja so se cene soje, palmovega in sončničnega olja dvignile zaradi nepričakovano nizkih pridelkov. Na trgu žit je faza stalne suše v Severni Ameriki in močnih padavin v Evropi povzročila manjšo letino od  pričakovane. Pandemija korona pa še naprej  povzroča začasno pomanjkanja oskrbe.
 
Potek pandemije in politične odločitve vplivajo na napovedi rasti
Za prihodnost je značilna predvsem velika negotovost; nujen pozitiven trend rasti je tesno povezan z nadaljnjim potekom pandemije v drugi polovici leta. Proizvajalci so glede indeksa poslovanja za ta sektorv prihodnjih šestih mesecih previdni.  V kolikšni meri lahko industrija v drugi polovici leta 2021 ustvari preobrat in ponovno raste, ni odvisno le od nadaljnjega poteka pandemije, ampak tudi v veliki meri od političnih odločitev, zlasti glede podnebne, pa tudi zunanjetrgovinske politike. Po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije je treba hitro normalizirati trgovinske odnose. Poleg tega bodo politične odločitve, sprejete v Nemčiji po zveznih volitvah, močno vplivale na odločitve podjetij o proizvodnji in naložbah. Usmeritev  k bolj trajnostnim živilskim sistemom lahko uspe le z močno zavezanostjo Nemčije kot  državi z močnim pridelavo in predelavo hrane.
 
Za razvoj povpraševanja bo odločilno vedenje potrošnikov. Med potrošniki pa prevladujejo tudi negotovosti glede gospodarskega dogajanja. Potrošniško ozračje v Nemčiji je bilo v prvi polovici leta 2021 stalno negativno in  kaže le majhne znake okrevanja.
 “Trg hrane določa  povpraševanja, zato je sprememba trenda  mogoče le
,če so vključeni potrošniki,” pravi Christoph Minhoff. “Potrebne so tržne spodbude za trajnostno potrošnjo. Po drugi strani pa prepovedi izkrivljajo konkurenco in ovirajo dolgoročne izvedljive rešitve.”