Podelitev nagrade Rural Inspiration Awards kmetiji Černelič

9 oktobra, 2020
0
0

Podelitev nagrade Rural Inspiration Awards kmetiji Černelič

Na letošnji Dan državnosti, 25. 6., je zaradi epidemije covid-19 potekala spletna svečana razglasitev rezultatov natečaja Evropske komisije in Evropske mreže za razvoj podeželja »Rural Inspiration Awards 2020«. Namen natečaja »Rural Inspiration Awards« je dvigniti prepoznavnost politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) k biogospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja in povezovanje.

Mreža za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravila izbor kandidatov za prijavo. Poleg zanimivega in natečaju primernega projekta je   bilo merilo uspešno zaključena naložba oziroma dejavnost ter izplačana sredstva iz naslova Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP). 

Evropska komisija je prejela 71 predlogov. V sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja je Evropska komisija objavila ožji seznam 15. projektov, sofinanciranih iz programov razvoja podeželja 2014–2020 držav članic, za katere je lahko preko spleta glasovala javnost iz vseh držav članic EU. Iz Slovenije sta bila v ožjem izboru Hiša vin Kokol s predelavo grozdnih pešk in Biodinamična kmetija Černelič z ohranitvenim načinom obdelave tal brez oranja.

Državni sekretar   dr. Jože Podgoršek je podelil nagrado Zvonetu Černeliču na njegovi kmetiji v Dečnem selu in izpostavil, da ekološko kmetovanje predstavlja poleg pridelovanja kakovostnejše hrane in skrbi za okolje tudi   prispevek k zmanjševanju vplivov na podnebne spremembe. Na MKGP zato   prepoznavajo priložnosti za ekološko kmetovanje v Sloveniji in spodbujamo vključevanje v ekološko kmetovanje saj imamo na tem področju visoke cilje.«

7000 glasov v enem tednu

Biodninamična kmetija Černelič   prejela največ glasov v posebni kategoriji »Popular vote«. Organizatorji so prejeli skoraj 7.000 glasov v relativno kratkem času, saj je bilo glasovanje odprto zgolj dober teden. V vasi Dečno selo pri Brežicah na biodinamični kmetiji Černelič na ekološki način kmetujejo že od leta 2003, v letu 2014 pa so pridobili Demeter certifikat, kar pomeni, da svoje pridelke sočasno pridelujejo po načelih biodinamike. Njihov osnovni cilj je pridelava visoko kakovostnih pridelkov in ohranjanju narave.   Na kmetiji imajo urejen pester kolobar, gnojenje z biodinamičnim kompostom domačega goveda in setev mešanih posevkov za povečevanje deleža organske snovi v tleh. S tem prispevajo k večjemu ponoru ogljikovega dioksida in zmanjševanju vpliva na podnebne spremembe. Prispevajo tudi k čistejšemu zraku in bolj zdravemu okolju. Svoje znanje in pridobljene izkušnje z veseljem delijo z drugimi ter so inspiracija že mnogim.

Prejemnik nagrade Zvone Černelič – pa je ob tej priložnosti povedal: “Vsekakor si te nagrade ne lastim sam, to je priznanje celi Sloveniji. Zahvaliti se moram Meti Vrhunc, ki je pripeljala biodinamiko v Slovenijo, brez nje ne bi bilo 16 društev biodinamikov, med njimi Društva Ajda, v katerem nas deluje šest kmetov s certifikatom in trije v preusmeritvi.”

Dr. Jože Podgoršek pa je dejal, da na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpirajo cilj povečanja ekološkega kmetijstva in prepoznavajo, da ekološko kmetijstvo kot panoga že ima oziroma vsaj nakazuje rešitve za zmanjšano biotsko pestrost,   podnebne spremembe in trden prehranski sistem. Prav tako je tudi izguba hranil ter uporaba gnojil bistveno manjša, prispeva pa tudi k zmanjšanju uporabe kemičnih pesticidov.

Primer dobre prakse z novejšimi pristopi je zagotovo tudi biodinamična kmetija Černelič, ki prikazuje konkretne rezultate v biogospodarstvu, prilagajanju na podnebne spremembe in zmanjševanju vplivov na podnebne spremembe, ki so tudi v samem jedru nove evropske strategije Zeleni dogovor. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo bili uvrstitve obeh kmetij v finalni izbor zelo veseli in si želimo si, da bo ta razglasitev dodatna motivacija in zagon, da v Sloveniji povečamo število kmetij, vključene v ekološko kmetovanje in pridelavo zelenjave.