Pomanjkanje sezonske delovne sile

10 aprila, 2020
0
0

Glavni izziv v nekaterih dejavnostih v kmetijstvu  prihodnje mesece bi lahko bile omejitve potovanja za sezonske delavce v EU. V Nemčijo prihaja veliko sezonskih delavcev iz vzhodne Evrope-, Romunije, Poljske, Bolgarije, o njihovem številu pa ni natančnih statističnih podatkov.

Vloga sezonskih delavcev je še bolj izrazita v drugih državah EU, piše nemški agrarni ekonomist dr. Sebastian Lackner iz Univerze v Göttingenu.

 

Preglednic, ki temelji na podatkih Eurostata, prikazuje delež neredne in zaposlene delovne sile, ki zajema tudi sezonske delavce iz drugih držav. Razvidno je, da ima začasna delovna sila pomembno vlogo zlasti v Italiji, Španiji, Romuniji, Franciji in Grčiji. Te države so glavne pridelovalke zelenjave, sadja, vina in imajo veliko trajnih nasadov, kjer je potrebna ta vrsta delovne sile. Zlasti v Italiji in Španiji je delež sezonske  delovne sile visok, skoraj 20 odstotkov. Izračunano povprečje EU (brez Avstrije in Finske) je devet odstotkov.  V kmetijstvu obstaja nekaj proizvodnih sistemov, ki so zelo odvisni od sezonskih delavcev. Za pridelavo zelenjave, sadja, vina in obdelavo trajnih nasadov je potrebna delovna sila, ki ni vezana samo na obiranje. Zlasti v pridelavi zelenjave se potreba po sezonskem delu začne s sajenjem in nadaljuje skozi celo sezono. V prihodnjih mesecih lahko pričakujemo, da bo pridelava v teh sektorjih imela težave. V Italiji, Španiji in Franciji se je rastna sezona na prostem v proizvodnji sveže zelenjave že začela, v Nemčiji se začne marca oz. aprila. Naslednja slika kaže, da je zlasti v nekaterih državah delež površin za pridelavo sveže zelenjave sorazmerno visok. 

Južne države EU in – zanimivo Litva, so glavni pridelovalke  sveže zelenjave. V teh državah lahko pričakujemo težave zaradi pomanjkanja sezonske delovne sile. To je še posebej pomembno, saj južne države EU običajno izvažajo v druge regije EU. Če so na primer letine nekaterih vrst zelenjave nizke, jih v teh državah običajno nadomestijo s pridelavo iz Francije, Španije, Italije ali Romunije. Letos je to lahko izziv, saj je Italijo in Španijo močno prizadel Covid-19, proizvodnja pa lahko postane veliko težja kot na primer v drugih regijah, kjer je stopnja okužbe še vedno nižja. Toda spet bomo videli, kako se bo  to razvijalo  v prihodnjih tednih.

Poziv za pomoč

Marca, v prvih tednih koronavirusa, z zaustavitvijo javnega življenja v številnih državah EU, in zaprtjem meja, so se številne kmetije in podjetja hitro odzvala in aktivno iskala delovno silo. V Nemčiji številne kmetije  iščejo pomoč. Obstajajo platforme, na katerih lahko kmetje iščejo delovno silo in odzovejo se zainteresirane osebe, ki imajo čas. Nemško združenje strojnih krožkov  (Deutscher Maschinenring e.V.) ima veliko platformo, ki jo podpira nemško ministrstvo za prehrano in kmetijstvo (BMEL), imenovano “Das Land hilft”. Obstajajo tudi druge lokalne ali bolj posebne pobude, na primer “Wir haben es satt”, ki zagotavljajo pregled različnih platform. Nemška zvezna vlada odkrito podpira to iskanje. V nekaterih primerih pomagajo študenti na primer v Hessenu in na Bavarskem 2. aprila 2020 je nemško ministrstvo za hrano in kmetijstvo (BMEL) objavilo potno strategijo za premagovanje pomanjkanja delovne sile.

Nemško kmetijsko ministrstvo je predlagalo sklop pravil, s katerimi bi aprila in maja v Nemčijo lahko pripotovalo okoli 40.000 sezonskih delavcev, kar bi lahko zajelo znaten del potrebnih 100.000 delavcev v maju. Dokument vključuje stroga pravila o nastanitvi in zdravstvenih pregledih pred vstopom v Nemčijo. Predlagani ukrep vključuje karanteno – sezonski delavci lahko začnejo dela na kmetiji, vendar morajo ostati omejeni na lokacijo kmetije in ne smejo biti v stiku z drugimi delavci.

Dokument je korak v pravo smer, vendar je precej omejujoč. Kmetije aktivno iščejo po različnih kanalih in družbenih medijih, saj je na tem mestu veliko. Še vedno pa ostaja vprašanje, ali to zadostuje za nadomeščanje do 9 odstotkov delovne sile v EU. Vprašanje je, ali lahko na novo zaposlene osebe v kmetijstvu to delo opravijo dolgoročno. Delo na kmetiji je lahko naporno in zahteva znanje in ročne spretnosti. Delavci se bodo morda morali iz mest preseliti na podeželje, kar bi lahko bil tudi izziv,prav tako pa še znano, ali  bodo te rešitve na kmetijah zadovoljive, ali bo novo delovno sila ustrezna za delo v kmetijstvu.