Prevzem usode in naložb v svoje roke

24 julija, 2015
0
0

Prevzem usode in  naložb v svoje roke

 

V CLLD prvič skupaj trije evropski  skladi in ministrstva s svojimi pravili 

 

Vlada je 12.junija sprejela uredbo o  lokalnem razvoju,  ki ga vodi skupnost ( CLLD) kot nadaljevanje programa  Leader, ki ga je Slovenija v finančnem obdobju  od 2007 do 2013 izvajala v okviru Programa razvoja podeželja. Bistvena novost novega programskega obdobja  2014-do 2020 je,  da so  zanj v  Sloveniji prvič  predvidena sredstva  poleg evropskega kmetijskega še sredstva  ribiškega in  regionalnega  sklada, skupaj  v višini 96 milijonov evrov ali skoraj trikrat več kot v minulem obdobju. Vsa tri, za lokalni razvoj pristojna ministrstva ;  kmetijsko, gospodarsko in za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa so  pripravila  posvet  in s predstavniki lokalnih skupnosti  do konca napolnile dvorano na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani .

V preteklem obdobju je bilo v okviru  spodbujanja lokalnega razvoja izvedenih 1400 projektov , pridobljenih  72 delovnih mest in z lokalnimi akcijskimi k skupinami pokritega 97 odstotkov  slovenskega ozemlja . V prihodnjih šestih letih bo za CLLD j namenjenih 52,4 milijonov evrov  iz kmetijskega, 36,8 milijonov evrov  iz regionalnega in 6,7 milijonov evrov iz sklada za  pomorstvo ribištvo in pomorstvo.  Nekateri LAS  se bodo preoblikovali  in skušali pridobiti čim več sredstev, po novih pravilih pa se občina ne sme deliti na dva LAS.  Ključni cilj  sofinanciranja  lokalnih skupnosti prek projektov  je   izboljševanje kakovosti življenja  prek spodbujanja novih delovnih mest, podjetništva na območjih z naravnimi, socialnimi in demografskimi omejitvami, imajo pa potencial za razvoj. Strategije za razvoj pa bodo določala okolja sama, eno od  problemskih območij  (ta so upravičena do višjega deleža sofinanciranja) , ki naj bi v prihodnje bolje izkoristilo možnosti evropskega inštrumenta  CLLD  so tudi Haloze , je dejala mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu,  kot nosilu uredbe CLLD,  ki ima z izvajanjem lokalnega razvoja  od spodaj navzgor največ izkušenj.