Razvoj v sozvočju z varstvom okolja

31 marca, 2022
0
0

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je predstavilo knjigo Okolje in prostor, ki prikazuje osnovno poslanstvo MOP pri izvajanju cilja uravnoteženega razvoja, primernega tako z vidika prostora kot okolja.

Knjigo so predstavili v Škocjanskem zatoku, ker je MOP je s pomočjo evropskih sredstev financiralo izgradnjo objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, katerih gradnja je bila v letu 2015 zaključena. V okviru tega projekta je bila zgrajena tudi osrednja opazovalnica, ki bo v prihodnjem obdobju  obnovljena

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v nagovoru poudaril, da »izzivi, ki so pred nami narekujejo drugačno vlogo MOP. Soočeni smo s podnebnimi spremembami, z različnimi krizami. Spremembe  zahtevajo  izzivi razvoja človeštva, naše države in naše družbe. Tukaj je poslanstvo MOP kako ob teh razvojnih izzivih ohraniti okolje v čim boljši kondiciji in kako pri tem varovati naravo, še posebej zavarovana območja, ki jih je v Sloveniji zelo veliko. Poslanstvo MOP ilustrativno najbolje povzema prav ta knjiga.

Posegi v prostor  vidika  trajnostnega razvoja upravičeno sprožajo izzive, ki so globalni skupni imenovalec vseh razvitih družb. Slovenija ni izjema, srečujemo se s številnimi vprašanji, ki jih skušamo multidisciplinarno reševati  s ciljem opredelitve celotnih trajnostnih rešitev. Številne prakse so  že uspešno rešili in  ti primeri dobre prakse so dediščina, ki je lahko v pouk, oporo in motivacijo zainteresirani stroki, vladnim in nevladnim organizacijam, državljankam in državljanom, pri izzivih prihodnosti. Izbor pomembnih izzivov, o nekaterih med njimi so v preteklosti potekale odmevne razprave, so na MOP združili v knjigo.

Ob tem je avtorica besedil mag. Vesna Kolar Planinšič, dolgoletna vodja sektorja za okoljske presoje pri MOP ter aktivna deležnica večine izzivov, zajetih v knjigi, poudarila: »Primeri s področja trajnostnega razvoja predstavljajo osnovo za vse stroke in deležnike, da se usmerijo v ustvarjalne in tehnološko napredne rešitve, v sozvočju z vsemi okoljskimi in prostorskimi vidiki ter v interdisciplinarnem sodelovanju poiščejo odgovore na nove izzive.«

V knjigi predstavljeni projekti so  pomembno vodilo, kako je potrebno in hkrati možno uravnotežiti razvoj ob hkratnem varovanju okolja. V tem trenutku, ko po eni strani stremimo k strateškim korakom razogljičenja in hkrati k energetski neodvisnosti, izkušnje preteklosti navdajajo z optimizmom, da bo umeščanje potrebnih objektov v prostor potekalo z večjim razumevanjem in sprejemanjem teh s strani širše javnosti. Minister je ob tem še poudaril, da »na področju Nature 2000 pospešeno potekajo projekti za izboljšanje stanja pomembnih vrst in habitatnih tipov.«

Namen  vizualno komunikacijskega projekta je poglobljeno poznavanje, kritičen pogled na dosežke ter razprava med vsemi sodelujočimi strokami, ki ustvarjajo prostor za prihodnje generacije.

Sodobni izzivi trajnostnega razvoja

V knjigi so  predstavljena  tri tematska področja: povezavo prostorov – razvoj trajnostnega prometa, razvoj obnovljivih virov energije, razvoj zelene infrastrukture in biotska raznovrstnost.  Tri oporna področja za zeleno preobrazbo in razvoj so predstavljena kot pregled ustvarjenega in strokovnega razmisleka o vplivu na okolje in prostor ter inovativnost rešitev. Umetno ustvarjena paradigma med varstvom okolja in razvojem je namreč nesodobna in gre v pozabo, saj se moderna in razvita družba usmerja v visoko tehnologijo, digitalizacijo, trajnostno rabo naravnih virov in krožno gospodarstvo.

Fotografije  kažejo primere dobrih  praks, zanimive prostorsko preoblikovane površine zaradi rabe prostora v preteklosti pa tudi sprejemljive nove kreacije, ki nadgrajujejo stare. Črpanje iz korenin dediščine, prepleteno s svetovljanstvom, ki nam omogoča znanje in najnovejšo tehnologijo, pomeni družbeno odgovoren razvoj, minimaliziranje vplivov na okolje ter nadgradnjo prostora. Tako je ob tem avtor fotografije Stane Jeršič poudaril: »Fotografija nam nudi pogled in ozavešča o okolju in prostoru, o naravnih strukturah in kreacijah, razmerju med njimi in estetskem vidiku ustvarjenega.«

Želimo, da knjiga služi kot navdih, razmislek in spoznanje, da je slovenski prostor omejena dobrina in da je treba njegovo identiteto nadgrajevati ustvarjalno, v sozvočju z vsemi okoljskimi in prostorskimi vidiki v vseh regijah.