Rejo opuščajo tudi perutninarji

30 septembra, 2021
0
0

V krizi niso samo prašičerejci, temveč tudi perutninarstvo, zlasti reja puranov. Številni rejci praznijo hleve zaradi napetih razmer. Še posebej so prizadeti rejci puranov, pravi Friedrich-Otto Ripke, predsednik osrednjega Združenja perutninarjev (ZDG).

Pritožuje se zaradi nizkih cen mesa in hkrati visokih stroškov krme. Mnogi kmetje zato puščajo hleve prazne, da ne bi izgubili z vsako novo vhlevitjo še več  denarja. Prav tako se še vedno spopadajo s posledicami  ptičje gripe. Ripke škodo ocenjuje na okoli 30 milijonov evrov. Poleg tega se je zaradi pandemije korone zaradi zaprtja gostinske dejavnosti povpraševanje po perutninskem mesu zmanjšalo.

Rejci perutnine na meji

“Veliko rejcev perutnine pravi:” Tako ne moremo več naprej, ” je poudaril Ripke. Po njegovem mnenju morajo politiki zdaj hitro odgovoriti na odprta vprašanja, kot je preusmeritev živinoreje po volitvah. Predsednik združenja je spodbujal uvedbo prispevka za dobro počutje živali, ki bi ga morali v sklad vplačati na primer trgovci na drobno ali restavracije. Sredstva tega sklada pa naj bi bila na voljo rejcem za prilagoditev hlevov novim zahtevam, kar je mogoče izvesti razmeroma hitro.