Resolucija o kmetijstvu po 2021

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v petek na tiskovni konferenci predstavila resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021, ki bo kot nacionalni dokument osnova za pripravo strateškega načrta za izvajanje skupne kmetijske politike v novi finančni perspektivi. Strateški načrt bo Slovenija (zaradi pričakovanega zamika začetka nove finančne perspektive) pripravljala prihodnje leto. Kmetijska ministrica je predstavila tudi nove zakone s področja kmetijske zemljiške politike, predlagane so spremembe treh medsebojno povezanih zakonov. Več v 13. številki Kmečkega glasa.