S selekcijo čebel nad varojo

23 marca, 2022
0
0

Evropska komisija je 14. marca 2022 objavila rezultate pilotne študije Prestrukturiranje verige medonosnih čebel in programa vzreje in selekcije odpornosti proti varoji, ki jo financira EU. Gre za največjo študijo o selekciji čebel, ki je bila kdaj izvedena v Evropi in je raziskala možnosti za povečanje odpornosti komercialno dostopnih čebel na varoo s selektivno vzrejo.

Raziskava je potekala med letoma 2018 in 2021, izvajal pa jo je konzorcij (EurBeST) znanstvenikov, čebelarjev, rejskih združenj in čebelarskih strokovnjakov enajstih držav EU. Čebele so že nekaj let v velikem stresu zaradi intenziviranja kmetijskih praks ter podnebnih sprememb in globalizacije, ki čebelam prinašajo nove bolezni. Med njimi je parazitska pršica varroa destructor, ki povzroči smrt večine okuženih družin v nekaj mesecih, če je čebelarji ne zdravijo. Od svojega prihoda v Evropo v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja varoja okuži večino kolonij in predstavlja najbolj škodljivo grožnjo patogenom za čebele in čebelarsko industrijo po vsem svetu.

EU proizvede približno 275 000 ton medu, zaradi česar je EU druga največja proizvajalka medu za Kitajsko (500 000 ton). Proizvodnja v EU se je v zadnjih 5 letih povečala za 15 %, vendar EU še vedno ne proizvede dovolj medu, da bi pokrila lastno porabo. Stopnja samooskrbe je okoli 60 %.

 

Študija je analizirala načine za izboljšanje dostopa čebelarjev do odpornega materiala. Rezultati so pokazali, da je selekcija glede tolerance na varojo lahko učinkovita in podrobno opisuje, kako je treba vzpostaviti strukturo vzreje čebel, rezultati  študije pa bodo prispevali k zmanjšanju obdelave čebel s kemičnimi in farmacevtskimi izdelki. Študija ugotavlja, da bi bil uspeh vzrejnih programov odvisen od njihove razsežnosti in večletnega doslednega razvoja ter od višine zagotovljenega financiranja.