Sedanji program SKP do 2022

29 aprila, 2020
0
0

 Člani odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) so po celodnevnem razpravi 28. aprila potrdili besedilo Prehodne uredbe Skupne kmetijske politike EU (SKP), ki določa okvir SKP v času prehodnega obdobja med iztekom programskega obdobja SKP2014-2020 in uveljavitvijo nove reforme SKP za obdobje 2021-2027.

Zaradi zastoja tako pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021-2027 oz. sedemletnem proračunu EU kot tudi o novi reformi SKP EU, je že dlje časa jasno, da nova reforma ne bo uveljavljena z januarjem 2021. Zato je Evropska komisija predlagala prehodno uredbo, ki bi zagotovila nemoteno izvajanje SKP po trenutno veljavnih pravilih in s tem tudi jasnost ter pravno varnost za upravičence izplačil iz SKP tudi v letu 2021.

Prehodna uredbe med drugim predlaga podaljšanje prehodnega obdobja trenutne reforme Skupne kmetijske politike 2014-2020 celo do konca leta2022, v kolikor novi proračun 2021-2027 in nova reforma SKP ne bosta potrjena do 30. oktobra letos. V nasprotnem primeru bo Prehodna uredba velja do konca leta 2021.

Pandemija virusa Covid-19 je v globoko krizo pahnila tudi evropskokmetijstvo, določeni sektorji so praktično čez noč izgubili trge za prodajo svojih izdelkov, zaradi česar je treba mobilizirati pomoč, ki ga imamo na voljo v proračunu EU, da kmetje preživijo. Za nas, člane odbora AGRI, je zato ključno, da višina sredstev za SKP v prehodnem obdobju ostane na ravni iz obdobja 2014-2020. Kmetje namreč ne morejo in ne smejo biti kaznovani zaradi politične nesposobnosti držav članic glede pogajanj o proračunuali pogajanj o novi reformi SKP, ki tudi zaradi trenutne krize in posledic pandemije Covid-19 potrebuje robustnejši ter finančno močnejši sistem za upravljanje s tveganji v kmetijstvu,”  je sprejem prehodne uredbe komentiral slovenski evropski poslanec Franc Bogovič.

Po sprejetju navedenega predloga Prehodne uredbe še na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo predvidoma v začetku junija 2020, se bodo pričela medinstitucionalna pogajanja med Evropskim parlamentom in Svetom EU.

Oznake