28 novih domačih sort za avstrijske kmete

1 marca, 2024
0
0

Uspehi na podorčju žit buč, kropmpirja,soje, žit

Od 67 letos odobrenih novih sort so jih 24 (36 %) vzgojili člani združenja Saatgut Avstrija. Glavni poudarek je na sortah, ki so prilagojene podnebnim razmeram in rastišču. “Da bi zagotovili visoko stopnjo samooskrbe s kakovostno hrano, domači žlahtnitelji rastlin in semenarska industrija kmetom zagotavljajo izvirno seme in s tem tudi sorte, odporne na vročino in bolezni,” pravi Michael Gohn, predsednik združenja Saatgut Avstrija. Uspehi domačega žlahtnjenja so bili doseženi zlasti pri žitih, krompirju, soji, oljnih bučah in prosu. Na avstrijski sortni listi je trenutno vpisanih 1 238 sort.

Cilji žlahtnjenja novih sort niso le pridelek, odpornost na toploto in  na bolezni, temveč tudi stabilnost, vsebnost hranil,  prebavljivost in drugi prehranski vidiki. Da bi ohranili to inovativnost, morajo kmetje prispevati z uporabo originalnega semena. Le tako bo mogoče v prihodnosti financirati drag proces žlahtnjenja.

Nove registracije na hitro

– Pri ozimnem ječmenu sta dve od štirih novih sort članov Žlahtniteljskega centra ( ŽC) Austria, in sicer po ena iz ŽC Edelhof in ŽC  Donava. To pomeni, da je 20 od 51 odobrenih sort avstrijskih žlahtniteljev.- Saatbau Linz  je prispeval štiri od 27 novih sort koruze. Pri soji je pet od sedmih na novo odobrenih sort iz ŽC  Donava. Trenutno je 41 od 91 registriranih sort avstrijskih žlahtniteljev.

 Vseh pet novih sort oljnih buč so  avstrijske sorte. ŽC  Gleisdorf je registriral štiri nove sorte, Saatbau Linz pa eno. Dve novi sorti krompirja izvirata iz združenja Semenarske zadruge  Nižinske Avstrije  in sta zato 100-odstotno domače sorte. – ŽC  Edelhof je registriralo po eno novo sorto ozimne rži, spomladanskega ovsa in jarega ovsa ter dve novi sorti spomladanskega ječmena. ŽC Donava ima tudi novo sorto ozimne trde pšenice.