Škoda na kmetijskih zemljiščih ocenjena na 145 milijonov evrov

19 septembra, 2023
0
0

Na včerajšnjem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju so se ministri EU seznanili s škodo, ki jo je utrpelo slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in akvakultura zaradi nedavnih poplav in plazov. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je v predstavitvi dejala, da je ministrstvo takoj po ujmi pristopilo k zbiranju podatkov o škodi in pripravi nujnih ukrepov pomoči.
Ministri EU so se seznanili s škodo v kmetijstvu, gozdarstvu in akvakulturi v Sloveniji zaradi poplav v letu 2023. Kmetijska ministrica Irena Šinko je predstavila, da je bilo popisanih več kot 2700 kmetijskih gospodarstev, poškodovanih 410 objektov, od tega je več kot desetina popolnoma uničenih. Pri skoraj 2000 kmetijskih gospodarstvih je škoda zaradi plazov, naplavin, erozije, skupna površina poškodovanih kmetijskih zemljišč je 3150 hektarjev.« Ocenjena posredna škoda na poškodovanih kmetijskih zemljiščih z izpadom prihodka v prvem letu 1500 evrov/hektar (setev, delo, seme in izpad ha donosa) in v drugem letu 500 evrov/hektar. »Skupna posredna ocenjena škoda v kmetijstvu znaša okoli 145 milijonov evrov«.
V akvakulturi škode za čez 6 milijonov evrov
V nedavnih poplavah je tudi sektor akvakulture utrpel veliko škodo. Ministrica je pojasnila, da je bila pri 35 ribiških družinah in 20 subjektih, dejavnih v sektorju akvakulture (skupaj 29 objektov), popisana škoda. »Skupna ocenjena škoda znaša prek 6 milijonov evrov, od tega škoda na objektih znaša več kot 700.000 evrov, več kot 500.000 evrov na opremi ter več kot 2,6 milijona evrov škode na gojenih in prostoživečih ribah in več kot 2,2 milijona zaradi izpada dohodka«. Glede škode v gozdarstvu pa je ministrica pojasnila, da je bilo več kot 1,5 milijona kubičnih metrov poškodovanega oziroma uničenega drevja po celotni Sloveniji ter poškodovanih več kot 1700 kilometrov gozdnih cest, škodo pa se ocenjuje v višini 48,4 milijonov evrov.
Po besedah ministrice bo potrebno čimprejšnje ukrepanje za sanacijo in odpravo posledic škode. »Več kot jasno je, da je potrebna znatna pomoč za sanacijo v sektorju kmetijstva, gozdarstva in ribištva in zato Slovenija poziva Komisijo k sodelovanju in maksimalni prožnosti pri prilagajanju ukrepanja v okviru skupne kmetijske politike, skupne ribiške politike in pri ukrepih na področju gozdarstva«. Slovenija je tudi zaprosila za dodatna sredstva iz kmetijske rezerve.