Slovenija in Hrvaška v skupno zaščito medu

4 februarja, 2021
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je prehodno nacionalno zaščitilo »Istrski med/Istarski med« z zaščiteno označbo porekla. Vlogo za zaščito medu z imenom Istrski med/Istarski med so pripravili slovenski čebelarji iz Obalno čebelarskega društva Koper, skupaj s hrvaškimi čebelarji iz Istre, združenimi v Čebelarskem društvu »Lipa« iz Pazina, Čebelarskem društvu Labin, Čebelarskem društvu Buje, Čebelarskem društvu Pula, Čebelarskem društvu Buzet in Čebelarskem društvu “Nektar” iz Poreča ter Inštitutom za kmetijstvo in turizem Poreč.

Slovenija in Hrvaška bosta na Evropsko komisijo poslali skupno vlogo za registracijo Istrskega medu/Istarskog meda pri Evropski komisiji. Prehodna nacionalna zaščita tako pomeni, da je ime Istrski med/Istarski med zaščiteno samo na območju Slovenije in Hrvaške, dokler ga ne registrira Evropska komisija. Po registraciji pri Evropski komisiji bo ime Istrski med/Istarski med zaščiteno na celotnem ozemlju Evropske unije.

Istrski med/Istarski med se lahko prideluje samo na območju slovenske in hrvaške Istre. Območje v Sloveniji zajema območje primorskih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran, območje pridelave na Hrvaškem pa Istrski polotok s pripadajočimi otoki v Istrski županiji, območje občin Opatija, Lovran, Mošćenička Draga in Matulji, otoka Cres in Lošinj s pripadajočimi manjšimi otoki Unije, Ilovik, Susak, Vele Srakane ter nizom manjših nenaseljenih otokov.

Zaradi svojega posebnega položaja, ker leži na meji dveh biogeografskih regij, mediteranske in kontinentalne, je za Istro značilna zastopanost rastlinskega sveta dinarskega, alpskega in sredozemskega območja. Zaradi tega je na Istrskem polotoku več vegetacijskih območij, raznovrstna vegetacija pa je bistvena osnova za pridelavo Istrskega medu/Istarskog meda.Posebnost Istrskega medu/Istarskog meda se zato kaže prav v naravnih virih, ki omogočajo njegovo pridelavo.  V vzorcih cvetličnega medu z območja Istre je bila ugotovljena prisotnost cvetnega prahu več kot 110 rastlinskih vrst, vendar z relativno majhnimi deleži.Vrste Istrskega medu/Istarskog meda so tako med iz akacije, žajblja, kostanja, lipe, šetraja ter cvetlični med in gozdni med.

Poleg pridelave mora na tem geografskem območju mora potekati tudi pakiranje Istrskega medu/Istarskog meda.