Slovenija ne pristaja na zmanjšanje zaščite čebel

24 marca, 2021
0
0

 Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo (sekcija zakonodaja pesticidov v okviru Evropske komisije), bo 24. in 25. marca 2021 obravnavl Specifične zaščitne cilje za čebele, ki se navezujejo na revizijo Smernic o oceni tveganja fitofarmacevtskih sredstev za čebele. Slovenija ne pristaja na zmanjševanje zaščite čebel in drugih opraševalcev.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je pripravila podporni dokument, ki bo predvidoma notificiran na sestanku Stalnega odbora. Države članice je zaprosila za opredelitev do vprašanja, katera vrednost predstavlja sprejemljivo zmanjšanje velikosti čebeljih družin ob upoštevanju pričakovane naravne variabilnosti. Med pričakovano naravno variabilnost spada tehnologija čebelarjenja, naravno umiranje čebel in geografski dejavniki.
Ključno vprašanje državam članicam je  bila opredelitev do vrednosti zmanjšanja velikosti čebeljih družin ob upoštevanju pričakovane naravne variabilnosti; v obstoječi smernici znaša ta vrednost 7%. Ministrstvo je mnenja, da je obstoječa vrednost ustrezna in da sočasno predstavlja  ustrezno raven zaščite za opraševalce tudi v prihodnje.

Glede na veliko strokovno zanimanje za metodologijo ocenjevanja tveganja za čebele , so v obravnavo vprašanja na Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo, gradivo posredovali članom Sveta za čebelarstvo. Ministrstvo ne pristaja na zmanjševanje zaščite čebel in drugih opraševalcev. Mnenje pa je skladno s stališči ČZS.

Ob tem naj poudarimo, da so bili na ravni  EU v zadnjih letih prepovedani številni pesticidi, ki so v preteklosti povzročili pomore čebel, Slovenija je vedno skrbela za zaščito čebel pred pesticidi. Temu načelu bo sledila tudi v prihodnje.