Slovenija v tožbo za teran

25 julija, 2017
0
0

Vlada RS jesprejela odločitev, da se na Splošno sodišče Evropske unije vloži tožbo zaradi ugotovitve ničnosti Delegirane uredbe Komisije glede  sort vinske trte in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabijo na etiketah vina.  Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je po seji vlade dejal, da sprejem akta pomeni poseg v obstoječo zaščito, ki vodi v zavajanje potrošnikov in s tem povzroči veliko gospodarsko škodo zaradi morebitnega upada prodaje in razvrednotenja obstoječe zaščitene označbe porekla. Več v tiskani izdaji Kmečkega glasa.