Sprejet večletni finančni okvir 2021–2027

18 decembra, 2020
0
0

 Po soglasju Evropskega parlamenta je Svet  Evrope 17. decembra sprejel uredbo o večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021–2027.Uredba predvideva dolgoročni proračun v višini 1 074,3 milijarde evrov za EU27 v cenah iz leta 2018, vključno z vključitvijo Evropskega razvojnega sklada. Skupaj z instrumentom za izterjavo EU naslednje generacije v višini 750 milijard evrov, bo EU v prihodnjih letih zagotovila 1,8 milijarde EUR za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19 in dolgoročnih prednostnih nalogah EU na področju različnih politik.

Naslednji dolgoročni proračun bo zajemal sedem področij in zagotovil financiranje skoraj 40 programov EU v naslednjem sedemletnem obdobju.

Tretjina sredstev za nova področja

V naslednjem večletnem finančnem okviru bodo sredstva EU usmerjena v nove in okrepljene prednostne naloge na vseh področjih politike EU, vključno z zelenimi in digitalnimi prehodi. Kohezijska politika in skupna kmetijska politika bosta še naprej prejemali znatna finančna sredstva in se bosta posodabljali, da zagotovit oživitev evropskih zelenih in digitalnih ciljev.

Skupno bo približno tretjina porabe EU v okviru dolgoročnega proračuna prispevala k novim in okrepljenim področjem politike. Financiranje v okviru novega instrumenta za oživitev bo državam članicam EU pomagalo pri spopadanju s posledicami krize COVID-19 in s tem okrepilo modernizacijo in odpornost.

EU bo na področju porabe enotnega trga, inovacij in digitalne tehnologije porabila 132,8 milijarde evrov, za kohezijo, odpornost in vrednote pa 377,8 milijarde evrov. Ti zneski se bodo z dodatnimi sredstvi EU »Next generations«, vključno s posojili državam članicam, povečali na 143,4 milijarde oziroma 1,099,7 milijarde evrov. Nadaljnjih 356,4 milijarde evrov bo namenjenih področju naravnih virov in okolja (373,9 milijarde evrov s prispevkom EU za program okrevanja 2Next generations”).

Poraba na področju migracij in upravljanja meja bo v naslednjih sedmih letih znašala 22,7 milijarde evrov, na področju varnosti in obrambe pa 13,2 milijarde evrov. Sredstva za sosedstvo EU in svet bodo znašala 98,4 milijarde EUR.

Novi in ​​okrepljeni programi

Da bi podprli digitalni prehod, je bil ustanovljen nov program financiranja Digitalna Evropa, ki spodbuja obsežno uvajanje ključnih digitalnih tehnologij, kot so aplikacije umetne inteligence in najsodobnejša orodja za kibernetsko varnost. Tudi digitalni sklop instrumenta za povezovanje Evrope bo znatno povečal financiranje. Nov program EU4 zdravje bo zagotovil trdno podlago za ukrepe EU na področju zdravja, ki temelji na izkušnjah, pridobljenih med pandemijo COVID-19.

Na področju raziskav in inovacij bo znatno večji program Obzorje  EU, ko bodo na voljo sredstva na podlagi instrumenta EU za oživitev gospodarstva.Podpora migracijam in upravljanju meja je bila tudi znatno okrepljena, med drugim tudi za financiranje do 10 000 mejnih straž, ki so na voljo Evropski agenciji za mejno in obalno stražo do leta 2027. Na področju varnosti in obrambe bo ustanovljennov Evropski obrambni sklad ustanovljen za spodbujanje konkurenčnosti, učinkovitosti in inovacijske zmogljivosti obrambne, tehnološke in industrijske baze EU.

Okrepljeni bodo tudi programi za mlade, kot sta Erasmus + in Evropska solidarnostna enota, s programom Erasmus + pa naj bi v novem večletnem finančnem okviru potrojili število udeležencev. Za podporo najbolj ranljivim regijam z intenzivnimi toplogrdnimi izpusti je za njihov prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo ustanovljen nov sklad za prehod.

Komisija si bo izposodila 750 milijard evrov

Večina sektorskih programov financiranja EU naj bi bila sprejeta v začetku leta 2021 in se bodo uporabljali za nazaj od začetka leta 2021.Za izvajanje instrumenta za obnovitev EU Next generations« bo treba odločitev EU o sredstvih odobriti v vseh državah članicah. V skladu s sklepom bo Komisija izjemoma pooblaščena, da si na kapitalskih trgih izposodi do 750 milijard evrov v cenah za odpravo posledic krize COVID-19.Večina tega financiranja oz. 672,5 milijarde Evrov bo usmerjena v oživitev in odpornost s odpiranjem javnih naložb in reforme v državah članicah z nepovratnimi sredstvi in ​​posojili ter jim pomagal pri reševanju gospodarskih in družbenih vplivov pandemije COVID-19.