Srečanje skupine za gozd v Avstriji

27 septembra, 2023
0
0

Friedrichhütte, Stuhleck (Avstrija), 26. 9. 2023 – Ministrica Irena Šinko se je na povabilo avstrijskega zveznega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo, regije in vodno gospodarstvo Norberta Totschniga udeležila prvega neformalnega srečanja »Skupine za gozd«, ki je potekalo na temo »Oblikovanje prihodnosti evropskih gozdov in gozdarskega sektorja – na poti naprej«. V skupini enako mislečih sodelujejo poleg Slovenije še Avstrija, Finska in Švedska.
Partnerstvo »Skupina za gozd« se zavzema za celostni pristop k trajnostnemu gospodarjenju z gozdovi, pri katerem so vse funkcije gozdov (ekonomske, okoljske in socialne) obravnavane enakovredno, njegovi ključni cilji pa so vzpostavitev neformalnega dialoga za pripravo skupnih stališč pri izmenjavi znanja ter poznavanje okoliščin in ozadij delovanja Evropske komisije.
Na srečanju so ministri, pristojni za gozdarstvo, razpravljali o oblikovanju prihodnosti evropskih gozdov in gozdarskega sektorja. Podpisali so tudi skupno izjavo, v kateri so izpostavili vse bolj vidne učinke podnebnih sprememb na gozdove. Poudarili so, da je potrebno zaradi naravnih katastrof in škode, povzročene v gozdovih (gozdni požari, uničenje varovalnih gorskih gozdov ter škodljivci in bolezni) dolgoročno okrepiti zdravje in odpornost gozdov ter zagotoviti njihove ekosistemske storitve tudi v prihodnje.

Slvoenska kmetijska ministrica Irena Šinko je na srečanju predstavila tudi škodo, ki so jo letošnja poletna neurja povzročila v gozdarstvu.
V skupni izjavi so ministri poudarili pomen trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in krepitve biogospodarstva s trajnostno rabo gozdarskih proizvodov. Dodali so, da pristojnosti s področja gozdarstva niso prenesene na raven Evropske unije in ostajajo v rokah držav članic, ki so odgovorne za oblikovanje trajnostne gozdarske politike. Ob predstavitvi skupne izjave je ministrica Irena Šinko poudarila: »Slovenija se zavzema za prepoznanje nacionalne zakonodaje s področja gozdarstva, nacionalnih in kulturnih značilnosti gozdov in gozdarstva ter vlog, ki jih gozd ima za razvoj podeželja, biotsko pestrost ter boj proti podnebnim spremembam.« Ministrica je posebej izpostavila tudi negativni vpliv podnebnih sprememb na gozdove. Velika gozdnatost je pomembna varovalka ob naravnih ujmah v smislu manjšanja posledic le-teh.
Ministri so se udeležili tudi uradne otvoritve gozdarskega sejma »Austrofoma« ter v okviru le-tega podelitve nagrad za inovacijo ter predstavitve raziskave o dodani vrednosti v lesni verigi.