Stara pravila, nov denar

1 februarja, 2021
0
0

Zaradi zamika reforme SKP se programsko obdobje 2014-2020 podaljšuje za dve leti. Izplačila v okviru trenutne finančne perspektive bodo tako možna do 31. 12. 2025.

Za nemoteno izvajanje tega dvoletnega prehodnega obdobja imajo države članice na voljo pravico porabe za leti 2021 in 2022, ki sta bili sicer v okviru večletnega finančnega okvirja  predvideni za izvajanje Strateškega načrta v novem programskem obdobju. Tako bo Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020 prejela dodatna sredstva v višini 244,7 milijonov evrov (tem sredstvom je treba pripisati še del, ki ga prispeva Slovenija, torej približno 23 %). Omenjena sredstva bodo Sloveniji na voljo z 10. spremembo PRP 2014-2020, v okviru katere bo pripravljena tudi razdelitev sredstev med posameznimi ukrepi oziroma vsebinami. Pravila za izvajanje nadaljnji dve leti ostajajo enaka – torej »stara pravila nov denar«. Sredstva iz naslova mehanizma za okrevanje je potrebno porabiti do konca leta 2022, prenos v naslednje leto namreč ni možen, kot je to slučaj pri sredstvih iz prehodne uredbe.