Število kmetij in hektarjev pod načrtovanimi cilji

5 februarja, 2019
0
0

 

Ekološko kmetijstvo je imelo cilje, ki jih nismo dosegli in imamo ovire, ki jih v obdobju 2015- do 2020 nismo odpravili, temveč celo poslabšali. Prvo obdobje je bila rast ekoloških kmetij linearna in naivno smo pričakovali, da se bo nadaljevala in bomo do leta 2015 dosegli cilje. Rast se je že dvakrat zaustavila iz različnih razlogov, a smo jo z dvema subvencijama v letih 2011-2012 obrnili v pozitivno smer. V 2014/4/2015 smo se soočili z izstopom certificiranih kmetij iz hribovitih območij, ker so se znižale subvencije za travinje in zaostrili pogoj obremenitve živali na površino in teh kmetij še nismo uspeli pridobiti nazaj. Zdaj pa smo spet v prelomnem obdobju- petletno obdobje skupne evropske kmetijske politike se zaključuje in iz terena prihajajo informacije, da mnoge kmetije razmišljajo o izstopu iz ekološke certifikacije, zato je vprašanje, kakšne cilje si naj zastavimo za obdobje do leta 2030 , je povzela 20-letni razvoj tega sektorja dr. Martina Bavec na 10. strokovni konferenci Aktualno na področju ekološkega kmetijstva. Posvet je pripravila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru 25. januarja skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v sodelovanju z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije, Inštitutom za kontrolo in certifikacijo UM in Združenjem za ekološko kmetovanje SVS. Več v kmečkem glasu št. 6.