Študente pripravijo na vodenje lastnega posestva

7 februarja, 2024
0
0

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo Vipava

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo v Vipavi v okviru Univerze v Novi Gorici izobražuje in usposablja študente vinogradništva in vinarstva že osemnajst let. Med triletnim študijem v visokošolskem strokovnem programu vinogradništva in vinarstva študentje pridobijo znanja, ki jim pomagajo razumeti povezavo vinogradniških ukrepov z vinarstvom in kakovostjo vina. V predmetniku pa imajo tudi trženje vina in računovodstvo, tako da pridobijo vsa znanja, ki jih potrebuje vinar za vodenje lastnega posestva.

V letošnjem letu je na fakulteto vpisanih 61 študentov iz celotne Slovenije, ne le iz Primorske, kar nekaj jih prihaja tudi iz Štajerske in iz zamejstva v Italiji. Na fakulteti pa so tudi študentje iz osrednje Slovenije in Posavja, nekaj je tudi študentov iz balkanskih držav. Večina med njimi pa so bodočih mladih prevzemnikov in prevzemnic družinskih kmetij, čeprav jim pridobljena izobrazba omogoča tudi vodenje večjih vinskih kleti. Od leta 2019/2020 izvajajo tudi dveletni magistrski (bolonjski) študijski program, v katerega bi si želeli večji vpis, saj imajo na tej stopnji sedaj le dva študenta. Ta študij je plačljiv, vendar pa Univerza v Novi Gorici vsako leto s štipendijskim skladom razpiše štipendije za magistrske študente te fakultete.

Ker ponuja vipavska fakulteta poglobljeno strokovno izobraževanje sredi vinorodnega območja, katerega vina slovijo po celem svetu, se k njim vpisujejo tudi študentje iz tujine – tako iz Srbije, Severne Makedonije ter celo iz drugih kontinentov. Želja po znanju je v lanskem letu k njim pripeljala Diano Martin iz daljne Kolumbije.

DOBRO POZNAJO POTREBE PO ZNANJU V OKOLJU

Po smernicah Mednarodnega urada za trto in vino (OIV) mora imeti enolog celovito izobrazbo, zato je v predmetniku na visokošolski stopnji 40 % vsebin iz vinogradništva, 40 % iz vinarstva in 20 % iz trženja. Prednost vipavske fakultete pa je, da deluje na njej še Center za raziskave vina (CRV) in so vsi pedagogi na fakulteti hkrati tudi raziskovalci. Vsi hkrati poučujejo in raziskujejo, tako da je vzpostavljen neposreden pretok znanja iz laboratorija v predavalnice in vinske kleti. Izvajanje aplikativnih projektov jim omogoča, da so v rednem stiku s pridelovalci in potrebami po znanju. Zadnja leta se tako še več posvečajo okolju prijaznim rešitvam v vinogradu in vplivu sušnega stresa na trto.

V okviru Centra za raziskave vina deluje osem doktorjev znanosti, magister znanosti in dva mlada raziskovalca na poti do doktorata. Vsi poučujejo in so hkrati aktivni raziskovalci. V Sloveniji na primer izvajajo v sodelovanju s pridelovalci v Brkinih konkreten projekt predelave alkoholnih pijač iz jabolčnika (ciderja), haskap jagod (sibirske borovnice) in drnulj.

————-

»Kakovost vina se je v Sloveniji v zadnjem obdobju prav s pomočjo znanja izjemno izboljšala, CRV pa je vključen v številne raziskovalne aplikativne projekte. V njegovih laboratorijih študentje spoznajo analizno kemijo ter mikrobiologijo vina. Praktično se bodoči vinarji usposabljajo na fakultetnem posestvu še v bližnjih Mančah, kjer imamo manjši vinograd za raziskave in usposabljanje študentov. V dvorcu v Vipavi pa imamo različne laboratorije, med njimi tudi fermentacijski, kjer študentje izvajajo poskusne fermentacije manjšega obsega. Imamo zelo dobro mrežo praktičnega usposabljanja, pri tem nam pomaga več kot 40 različnih pogodbenikov iz cele Slovenije, bližnje Italije in tudi Srbije in Severne Makedonije, praksa v 2. in 3. letniku je namreč obvezna,« pravi prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec, dekanja vipavske fakultete.

V TUJINO PO ŠIRINO

Kljub temu da je vipavska fakulteta sredi vipavske burje nenehno na prepihu, odhajajo njihovi študentje po »svež veter« znanja redno še v tujino. Dobro imajo namreč vzpostavljeno mednarodno sodelovanje tako na ravni raziskovalnega dela kot izmenjave študentov in profesorjev. Študentje na tako majhni univerzi lahko pridobijo Erasmus štipendije za študij na drugih inštitucijah in tudi v tujih kleteh in posestvih. Dobro sodelujejo npr. s fakulteto v Geisenheimu v Nemčiji, kamor je odšlo že nekaj študentov v 3. letniku na izmenjavo na izobraževalni program International Wine Business, v katerem so se specializirali za mednarodno trženje vin. Raziskovalno sodelujejo tudi s fakulteto v Klosterneuburgu v Avstriji. Bližina meje pa jim omogoča čezmejno sodelovanje z Italijo, pravkar je odšla ena od študentk na izmenjavo v svetovalno vinogradniško podjetje Bigot in Bigot iz okolice Vidma, ki svetuje tudi slovenskim vinogradnikom.

Ker ima fakulteta vedno odprta vrata, radi povabijo v goste mlade slovenske vinarje, ki so uspeli v tujini. Takšne dogodke pa odprejo tudi za širšo javnost. Delavnice in dogodke organizirajo tudi v okviru kariernega centra, ki deluje v okviru novogoriške univerze v kampusu Lanthieri, ter nanje povabijo svoje diplomante, da predstavijo študentom svojo poslovno pot. Med njihovimi gosti je bila na primer tudi zelo uspešna mlada enologinja Neža Skrt, ki sedaj dela v eni od kleti v španski Rijohi. »Tak gost študentom pokaže pot uspeha in širino, da dobijo vpogled, kako se je treba hitro odzvati na težave pri delu v praksi,« doda dr. Mozetič Vodopivec.

Mlade pa poučijo tudi, kako predstaviti vina na degustacijah, enega od takšnih dogodkov so pripravili njihovi študentje lani v eni od vinotek v Mariboru, letos pa v Izoli. S tovrstnimi predstavitvami pa ne prenašajo le znanja o vinu, temveč pokažejo in podučijo tudi ljubitelje vin, kako ceniti in pokazati spoštovanje do dela vinogradnikov in vinarjev.

   

Prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec, dekanja Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo v Vipavi s študenti: Urban Česnik, doktorski študent na centru za raziskave vina, Sara Senečić, študentka 3. letnika vinogradništva iz Srbije, ter Diana Martin, študentska na doktorskem študiju iz Kolumbije.