Nujno izboljšanje položaja kmetov v prehranski verigi

28 februarja, 2024
0
0

Svet ministrov potrdili protikrizne ukrepe

Z leve proti desni atašejka za kmetijstvo Simona Vrevc, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo Maša Žagar, kmetijska ministrica Mateja Čalušić  in državna sekretarka Eva Knez. |
Slovenska ekipa na zasedanju v Bruslju: atašejka za kmetijstvo Simona Vrevc, direktorica Direktorata za kmetijstvo Maša Žagar, kmetijska minsistrica Mateja Čalušič in državna sekretarka Eva Knez.

Na zadnjem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo 26. februarja  so razpravljali o ukrepih za spoprijemanje s kriznimi razmerami v kmetijskem sektorju. Slovenijo je na zasedanju predstavljala državna sekretarka Eva Knez , ki je podprla ukrepe Evropske komisije za poenostavitev sedanjih pravil skupne kmetijske politike.

Svet kmetijskih ministrov je z veliko večino potrdil predlog kratkoročnih ukrepov za odzivanje na krize Evropske komisije Številne države članice so se zavzele, da je treba proučiti možnosti sprejetja ukrepov, za katere bi bila potrebna revizija osnovne zakonodaje.

Strinjale so se, da se je pri tem treba omejiti na ključna področja, kot so prilagoditev zahtev o dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih ter pospešitev in poenostavitev postopkov spreminjanja strateških načrtov. Prednost ima tudi zmanjšanje bremen za kmete, ki izhajajo iz pregledov in sankcij. Podrobnosti izvedbe teh ukrepov bodo pripravile delovne skupine Sveta skupaj z EK in o njih poročale na naslednjem zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo marca letos.

Administrativne poenostavite za manjše kmetije

V razpravi je državna sekretarka predstavila predloge Slovenije, ki se zavzema za  poenostavitve in zmanjševanje administrativnih bremen za kmete. Pri zahtevah o dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih je  za Slovenijo pomembno, da bo mogoča večja prožnost in upoštevanje nacionalnih posebnosti pri izvajanju SKP, tako da ni kmetijska pridelava prekomerno omejena. »Zelo pomemben je tudi predlog Komisije, predvidenih izjem za manjše kmetije pri nadzoru pogojenosti,. Številne manjše probleme pa bi lahko odpravili s spremembo strateških načrtov«.

Državna sekretarka Knez je poudarila, da je treba okrepiti ukrepe skupne kmetijske politike (SKP) za upravljanje kriznih razmer in odziv nanje tako v okviru skupne tržne ureditve in kmetijske rezerve, kot tudi na nacionalni ravni. »Slovenija želi znova poudariti skupni slovensko-hrvaški predlog, da se lahko določen del nacionalnih ovojnic SKP uporabi za odziv na krize, s katerimi se spoprijemajo države članice«

Poleg tega Slovenija predlaga nadgradnjo direktive o nepoštenih trgovinskih praksah, saj mora izboljšanje položaja kmetov v prehranski verigi ostati prednostna naloga. Po besedah državne sekretarke je treba v okviru trgovinske politike zagotoviti, da se od držav, od koder se uvažajo proizvodi, zahteva izvajanje enakih standardov, kot jih morajo izvajati kmetje v EU.

Državna sekretarka je umik predloga EK o trajnostni rabi pesticidov označila za pravilno odločitev. »Obravnava tega zakonodajnega predloga je namreč jasno pokazala, kako pomembno je, da se ob pripravi zakonodajnih aktov EU pripravijo temeljite presoje učinkov, vključno s kvantitativno oceno posledic za kmetijski sektor in pridelavo hrane«.