Testiranje ukrepa pisan travnik

19 julija, 2021
0
0

 MKGP trenutno intenzivno dela na pripravi strateškega načrta za izvajanje skupne kmetijske politike v Sloveniji med letoma 2023 in 2027, mladim kmetom pa   ponujaa možnost, da ukrep pisan travnik ocenijo že vnaprej in ga pomagajo oblikovati tako, da nam bo kar najbolje pisan na kožo!

Iz analize stanja, SWOT analize in ocene potreb je razvidno, da se stanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini slabša, tako v Sloveniji kot v celotni EU. Istočasno bo ukrepe potrebno narediti bolj privlačne  za kmete, tako s finančnega kot upravljavskega vidika. Zato na MKGP  razmišlja o novih ukrepih z drugačnimi pristopi – o rezultatsko usmerjenih ukrepih in eden izmed teh je ukrep pisan travnik.

MKGP kmete vabi k sodelovanju pri enostavnem testiranju ukrepa. Ker ukrep temelji na prepoznavanju, je prvi in najpomembnejši korak prepoznati svoj pisan travnik. Prepoznavanje pisanega travnika se bo v tem projektu preizkušalo na tri načine. V vseh treh načinih kmet prepozna svoje pisne travnike s pomočjo preprostih slikovnih “orodij” – prepoznavanju barv ali prepoznavanju lahko prepoznavnih travniških cvetočih rastlin. Upravljalci travnikov in pašnikov torej v sezoni, najbolje pred prvo ali drugi košnjo, odpravijo na svoje travniške parcele in preverijo ali v njih najdejo cvetove določenih barv travniških rastlin ali pa tri oziroma pet pokazateljih vrst travniških rastlin. V projektu  bodo preverjali naslednje tri različice (načine):

·         “odkljukam 3 barve cvetov” (Vaš travnik je “pisan travnik”, če vsebuje 3 barve, npr. belo ivanjščico (ali npr. marjetico, zvezdico, smetliko ipd.), modro travniško kaduljo (ali npr. zvončnico, glavinec, jetičnik, ipd.) in rumeno kozjo brado (ali npr. regrat, nokoto, otavčič, ipd.).)

·         “odkljukam 3 pokazateljske (značilne) vrste s seznama” (Vaš travnik je “pisan travnik”, če vsebuje vsaj 3 pokazateljske vrste iz priložene slikovne knjižice)

·         “odkljukam 5 pokazateljskih (značilnih) vrst s seznama” (Vaš travnik je “pisan travnik”, če vsebuje vsaj 5 pokazateljskih vrst iz priložene slikovne knjižice)

Sodelujoči v testiranju ukrepa Pisan travnik bo na začetku izpolnil anketo o gospodarjenju na travinju na svoji kmetiji, na tri zgoraj opisane načine  prepoznal svoje pisane travnike in vzel vzorec sena po spravilu. Postopek je izredno preprostn in časovno nezahteven, izkušnje in priporočila kmetov pa bodo pomagale, da se odpravijo vsi moteči faktorji, ki bi pri praktični izvedbi lahko povzročali težave.

Vsi zainteresirani se naj obrnejo na Jureta Čuša preko maila: jure.cus@gov.si ali telefonske številke: 01/ 478 93 74. izkoristite priložnost, da pripomorete oblikovati ukrepe SKP, ki bodo pisani na kožo potrebam slovenskih kmetov.