Umik pesticidne uredbe

4 marca, 2024
0
0

Evropska komisija umaknila še eden zeleni cilj

Evropska komisija je napovedala, da bo do 31. marca 2024 umaknila predlog uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Slovenija je predlog načelno podpirala, a je med obravnavo redno opozarjala na določene problematične vsebine, zlasti neustrezno upoštevanje posebnosti posameznih držav članic.

Namen predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki ga je Evropska komisija predstavila junija 2022, je bil zmanjšati uporabo FFS do leta 2030 ter zagotoviti večjo skladnost s cilji evropskega zelenega dogovora in strategije “od vil do vilic”.

Slovenija je že ob predstavitvi predloga načelno podprla potrebo po bolj trajnostni rabi FFS, hkrati pa je izpostavila posebnosti Slovenije, na katere bi imela nova uredba zelo negativen vpliv, predvsem:

  • popolna prepoved uporabe vseh FFS na občutljivih območjih, ki v Sloveniji predstavljajo več kot 40 odstotkov kmetijskih površin v uporabi, zato bi popolna prepoved vodila v opuščanje kmetovanja na teh območjih,
  • zahteva za občutno zmanjšanje uporabe vseh FFS do leta 2030, ne glede na posebnosti posameznih držav članic in
  • dodatne administrativne obremenitve za uporabnike FFS in pristojne organe.

Podobne pomisleke so imele tudi druge države članice.

Slovenija umik podpira

V postopku obravnave predloga na ravni Sveta EU so se pokazale velike razlike med državami, predlog končnega kompromisnega predloga Sveta EU pa je bil na nekaterih področjih pod standardi, ki na področju trajnostne rabe FFS že veljajo v Sloveniji.

Slovenija zato podpira napovedan umik predloga uredbe in pričakuje, da bo Evropska komisija kmalu pripravila nov predlog, ki bo upošteval razpoložljivost alternativnih metod varstva rastlin, posebnosti posameznih držav članic in omejil rabo FFS na način, ki bo po eni strani omogočil nadaljevanje izvajanja trajnostnega kmetijstva in hkrati zagotovil visoke standarde varovanja zdravja ljudi in okolja.