Uspešno približevanje stališč

29 marca, 2021
0
0

Maria du Ceo Antunes, portugalska kmetijska ministrica, je kot predstavnica predsedujoče Portugalske v petek zvečer predstavila rezultate t.i. super trialoga med Evropsko Komisijo, Svetom Evrope in Evropskem parlamentom o prihodnji kmetijski politiki po letu 2023. Glavne evropske ustanove se morajo uskladiti zlasti o deležu sredstev  za zeleno arhitekturu oz. okoljskih ukrepih.

Trialog je Maria do Céu Antunes ocenila kot pozitiven napredek: »V pogajanjih smo napredovali, dosegli smo dober dogovor, zato smo bližje reformi skupne kmetijske politike (SKP), ki naj bi jo dokončali do konca semestra in tako zagotovili predvidljive pogoje za kmete, nacionalne uprave in vse evropske državljane. “

Kot znak pripravljenost za pogajanja je predsedstvo v tem super trilogu predstavilo pogajalske kompromisne svežnje,ki bodo omogočili nadaljnja pogajanja o treh ključnih uredbah. Trialog pa je pokazal pripravljenost odločevalcev na sodelovanje in odgovornost  pri izvajanju sporazuma o reformi SKP. Večina predlogov portugalskega predsedstva za približevanje stališč je Evropski parlament potrdil.
Portugalska kmetijska ministrica je še predstavila, da je bil dosežen sklop temeljnih sporazumov, ki bodo državam članicam predstavljeni ta teden in da so ustvarjeni pogoji za napredovanje razprave o temeljnih vprašanjih, zeleni arhitekturi in socialni razsežnosti SKP. Doseženo je bilo soglasje o novem izvedbenem modelu SKP, o neposrednih plačilih, nadzoru pogojenosti in preglednosti pri uporabi sredstev.
V zvezi z novim izvedbenim modelom je načelni dogovor o dvoletni periodičnosti in stopnjah tolerance ob pregledu uspešnosti in sporazum o  opredelitvah kazalnikov o uspešni izvedbi SKP. Dosegli so tudi dogovor za vinski sektor in sicer o podaljšanje režima dovoljenja za zasaditev vinske trte do leta 2045 in pravil o odpravi alkoholiziranja vina.  Maria do Céu Antunes je predstavitev sklenia z besedami, da je bil trialog za kmetijstvo uspešen.
 
.