Ustanovljena zadruga Dežela tisočerih gričev

28 aprila, 2020
0
0

V Halozah ponudniki že nekaj let s podporo lokalnih skupnosti razvijajo kulturni in trajnostni turizem pod blagovno znamko Haloze – Dežela tisočerih gričev. V tem času so se ponudniki povezali v neformalno skupino in svojo resnost sodelovanja in potrebo po poslovnem okviru nadgradili in formalizirali z ustanovitvijo zadruge.Več kot 20 ustanovnih članov je v 22. aprila na videokonferenci ustanovilo zadrugo Dežela tisočerih gričev, na ustanovnem občnem zboru so se jim pridružili podporniki Haloz od drugod.

Zaradi karantene so v preteklih dneh o predlogih sklepov s pomočjo glasovnice glasovalipo pošti. Delovno predsedstvo ustanovnega občnega zbora zadruge Dežela tisočerih gričev pa je na odprti video konferenci za vse ustanovitelje v sredo, 22. aprila 2020, preko spletne video konference odprlo razpravo in razglasilo rezultate glasovanja. Vsi ustanovni člani so soglasno potrdili vse sklepe zbora. 22. april je tako določen kot datum ustanovitve zadruge, kraj ustanovitve pa Trdobojci 37 v občini Videm, kjer je tudi sedež zadruge.

Temeljni cilj zadruge je povezati haloške ponudnike in trgu pod zaščiteno blagovno znamko Dežela tisočerih gričevin ponuditi haloške turistične ter druge produkte standardizirane kakovosti, v katere bodo vključene lokalno pridelane sestavine. Namen zadruge, ki bo delovala kot socialno podjetje, ni dobiček, ampak ustvarjanje pogojev za doseganje ciljev, pa tudi vključevanje ranljivih skupin, kot so mladi, invalidi, brezposelni, ženske na podeželju in starejši. Prepričani so namreč, da lahko le povezani veliko naredijo za to, da bodo Haloze, bogatejše, lepše, prijaznejše, čistejše in bolj zdrave.

Slavko Dobnik Podbrežnik, član upravnega odbora in vodja projekta ‘Haloze- Dežela tisočerih gričev, je dejal, da so po šestih letih delo okronali z ustanovitvijo zadruge. “Svojo zgodbo Haloz gradimo na vrednotah, za katere verjamemo, da bodo po obdobju, ko bo svet prebolel epidemijo, še bolj v ospredju: slikovita, zdrava narava, miren način življenja, spoštovanje in negovanje tradicij, umetnostno zgodovinska dediščina svetovnega pomena, čista hrana ter toplina in pristno gostoljubje ljudi iz Haloz. Med svoje griče vabimo ljudi, ki si z nami delijo željo po lepšem, bolj mirnem, spoštljivem in ljubečem svetu. “

Srečko Hvauc, predsednik zadruge pa je dejal, da Haloze potrebujejo razvojni preboj. Z ustanovitvijo zadruge ponudniki gostinskih in nastanitvenih zmogljivosti, pridelovalci in predelovalci zdrave lokalne hrane, vinogradniki in vinarji, kulturniki in folklorniki ter vsi, ki nam je mar za ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine ter za čisto okolje, prevzemajo pobudo za razvoj Haloz in povečanja blagostanja haloških prebivalcev.