V ekološko pridelavo se vsak dan preusmeri pet nemških kmetij

7 maja, 2020
0
0

Uvoz številnih ekoloških proizvodov v Nemčijo se je v letu 2018/19 zmanjšal. Razlog za to je vse večja stopnja samooskrbe, poroča informacijski portal Ökolandbau.de.Zmanjšal se je zlasti uvoz ekoloških žit in mleka.

Od leta 2016 se je vse več nemških kmetij preusmerilo v ekološko pridelavo. Domača ekološka proizvodnja, ki zaostaja za povpraševanjem, tako več prispeva k oskrbi. Samo prireja ekološkega mleka je od leta 2015 do 2019 narasla za 62 odstotkov, v ekološko pridelavo vključenih njiv za 53 odstotkov, prireja prašičev za 57 odstotkov, travinje pa za 43 odstotkov.

Uvoz ekoloških žit se je v letu 2018/19 zmanjšal drugo leto zapored. Uvozni delež vseh vrst žit je bil lani le 17 odstotkov, v letih 2016/17 pa še 26 odstotkov. Delež uvoza mleka je rahlo padel na 29 odstotkov. Pri celotni nemški pireji mleka 1,185 milijarde kilogramov je obseg uvoza v letu 2019 ostal stabilen in znašal nekaj manj kot 500 milijonov kg. V letu 2015 je delež uvoza znašal 33 odstotkov. Tudi uvozne stopnje za jabolka so se močno znižale. V zadnjih letih je Nemčija  60 odstotkov ekoloških jabolk uvozila iz drugih evropskih držav, kar se je v letu 2018/19 bistveno spremenilo. Evropski sadjarji so pridelali rekordno količino ekoloških jabolk, v Nemčiji se je količina pridelka skoraj podvojila v primerjavi z letoma 2016 in 2017. Uvoz iz tujine v večjih količinah po nemškem in evropskem koncu sezone je bil skoraj odveč. Tudi v letu 2019/20 bo verjetno potreben le manjši uvoza zaradi ponovnih povečanja površin in pridelka. V nasprotju z leti pred sezono 2018/19 bodo v spomladanskih in poletnih mesecih še vedno na voljo nemška ekološka jabolka.

V Nemčiji je v ekološki pridelavi 275.000 kmetij (podatki 2016) z 1,622.100 hektarji, kar jo umešča med prve štiri države po eko površinah v EU (poleg  Španije, Italije in Francije) in ima več površin  v eko pridelavi kot Kanada ali Brazilija. Vrednost trga  ekoloških živil v Nemčiji je narasla na 12 milijard evrov. Cene ekoloških pridelkov in izdelkov ostajajo zelo stabilne, tudi mleka, povprečna cena eko mleka v Nemčiji v 2019 je bila 47centov /kg, čeprav se je prireja povečala za 7 odstotkov. Eko se izplača, saj je porečni dohodke na delovno moč na ekološki kmetiji v Nemčiji 37.450 evrov.