V središču konkretne rešitve za kmetije

24 novembra, 2017
0
0

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je minuli ponedeljek predstavilo začetek izvajanja novega evropskega ukrepa v okviru politike razvoja podeželja -Evropsko inovacijsko partnerstvo( EIP) za produktivnost in trajnost v kmetijstvu. Glavni cilj ukrepa je iskanje hitrejših rešitev in spodbujanje raziskav za konkretna kmetijska gospodarstva in na njihovo pobudo in s tem zmanjšanje vrzeli v prenosu znanja in inovacij od stroke do kmetijske prakse.

Za izvajanje EIP mora biti najprej potrjena uredba na vladi, kar pričakujejo na MKGP že v kratkem glede na to, da naj bila že decembra objavljena tudi prva dva javna razpisa za izvajanje dveh podukrepov EIP.  

 Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je predstavila, da bo Slovenija za EIP namenila 20 milijonov evrov, vendar njegova dodana vrednost ni denar, temveč oplemeniteni učinki »Smo na pragu nove dobe v kmetijstvu, kjer bo treba poskrbeti za kakovostno hrano, kakovostno okolje in kakovostno življenje, kar presega skrb za dobrobit kmetov. Potrebno je zadovoljiti tudi pričakovanja potrošnikov in družbe v celoti. Za vse to pa potrebujemo v kmetijstvu nove rešitve, ki jih s projekti EIP, kljub njihovi zahtevnosti, lahko pridobimo.«

Ključna celica izvajanja projekta v okviru EIP bodo operativne skupine (OP), v katere se bodo povezovali v t.i. trikotnik znanja obvezni partnerji: kmetijsko gospodarstvo, predstavniki svetovanja, izobraževanja in drugi, ki bodo v pogodbi opredelili medsebojne d odnose. Dolžina trajanja projekta je določena na 36 mesecev, stopnja javne podpore projektom bo 80- odstotna, v višini od 75.000 evrov do 350.000 evrov za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (podukrep M.16.2) ter od 45.000 evrov do največ 250.000 za projekte na področju okolja in podnebnih sprememb( podukrep M 16.5).  Več v tiskani izdaji tednika Kmečki glas.