Vabilo k oblikovanju LAS za ribištvo

7 julija, 2021
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi vse zainteresirane k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za izvajanje ukrepa Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027.

Povabilo je informativne narave in bo ministrstvu vpomoč pri načrtovanju aktivnosti za izvajanje ukrepa  “Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – CLLD 2021-2027«.

Pobude lahko zainteresirani oddajo do 3. septembra 2021 na e-naslov: gp.mkgp@gov.si.

Za dodatna pojasnila in informacije pišite na e-naslov: espr.mkgp@gov.si

 

*           *           *