Vsak dan deset kmetij manj

16 novembra, 2023
0
0

Kmetijstvo kot gospodarski sektor je za Nemčijo izjemno pomembno, je zapisano v poročilu o kmetijski politiki nemške zvezne vlade. Hkrati je sektor v zadnjih letih pod velikim pritiskom, zato so velike tudi potrebe ukrepih za ohranjanje kmetijstva, vendar politika sedanje vlade pri temni uspešna. To je razvidno tudi iz statističnih podatkov v poročilu zvezne vlade o kmetijski politiki, ki ga je na predlog zveznega ministra Cema Özdemirja potrdil zvezni kabinet.
Poročilo o kmetijski politiki zvezne vlade je treba vsake štiri leta predložiti nemškemu parlamentu. Poročilo vsebuje pomembno oceno stanja kmetijstva v Nemčiji. Poleg tega vsebuje informacije o položaju kmetijstva in podeželja, trenutnem razvoju in politikah zvezne vlade. Število kmetijskih gospodarstev v Nemčiji se je v zadnjih desetletjih močno zmanjšalo.

Med letoma 2010 in 2020 se je število kmetij zmanjšalo za 36.100 na 262.800 – to pomeni v povprečju približno deset kmetij na dan in izgubo enega od sedmih delovnih mest. Politika po načelu »rast ali propad« spodbudila velike strukturne spremembe.

Preveč kmetijskih gospodarstev je moralo opustiti svojo dejavnost. Naši kmetje so pripravljeni na spremembe, vendar potrebujejo varnost pri načrtovanju. Ministrstvo jih pri tem podpira, današnji dobiček ne sme iti na račun naše prihodnosti,” je dejal nemški zvezni minister Özdemir.
Nerešene težave z živinorejo
Živinorejski sektor v Nemčiji je bil močno prizadet. Samo število prašičjih farm se je v tem obdobju skoraj prepolovilo s približno 60 000 na 32 000. V kmetijstvu so zabeležili tudi velika letna nihanja dohodka. Med letoma 2012 in 2022 so se skrajne vrednosti povprečnega dohodka (dobiček plus stroški dela na delavca) na kmetijah z glavno dejavnostjo gibale od 26 900 evrov (tržno leto 2015/16) do 46 100 evrov (tržno leto 2021/22). Razmere na trgu zemljišč so se zaostrile: med letoma 2010 in 2020 so se cene njihovega najema v Nemčiji v povprečju zvišale za 62 odstotkov, medtem ko so se nakupne cene zvišale še močneje.
Poročilo navaja tudi spremembe v prehranskih navadah. Poraba svinjine na prebivalca se je med letoma 2010 in 2020 zmanjšala s približno 40 na nekaj manj kot 33 kilogramov. Leta 2022 bo znašala le še 29 kilogramov. Cem Özdemir pojasnjuje: “Na ta družbeni razvoj se odzivamo tudi z uvedbo živinoreje, ki je odporna na prihodnost in krizo ter hkrati poteka v gospodarskih krogotokih. Obvezno označevanje živali in rej je že zaključeno. Označevanje porekla v največji možni meri urejamo na nacionalni ravni, hkrati smo zavezani standardom na ravni EU. Zvezna vlada si prizadeva tudi za 30-odstotno ekološko kmetovanje do leta 2030. Konec leta 2022 je v Nemčiji skoraj 37.000 kmetij kmetovalo ekološko, kar ustreza 14,2 odstotka vseh kmetij, je sklenil nemški kmetijski minister.