Vzpostavitev enotnega sistema za spremljanje gozdov

25 januarja, 2024
0
0

Na prvem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo pod belgijskim predsedstvom so se osredotočili na vzpostavitev enotnega okvira za spremljanje gozdov. Razpravljali pa so še o prihodnosti kmetijstva v Evropi in mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi. Za Slovenijo je gozdarstvo izjemno pomembna tema, pri obravnavi predloga pa morajo biti vključeni strokovnjaki s področja gozdarstva.

Ministri so na zasedanju obravnavali tudi predlog uredbe o vzpostavitvi enotnega okvira za spremljanje gozdov. Namen predloga je vzpostavitev enotnega, celovitega sistema poročanja, spremljanja in nadzora, ki zagotavlja standardizirane podatke za vse gozdove in druga gozdnata zemljišča v EU. Države članice so izpostavile, da mnoge že leta spremljajo stanje v gozdovih, nekatera spremljanja potečejo tudi na mednarodni ravni, zato želijo, da se sistemi poenotijo ter da se upošteva dolgoročnost spremljanja in primerljivost podatkov. Slovenija poudarja, da je gozdarska stroka ključna pri usklajevanju in usmerjanju krepitev funkcij gozdov s svojim znanjem in celostnim pristopom. Državna sekretarka Eva Knez je v razpravi opozorila, »da je gozdnogospodarsko načrtovanje in gozdarstvo v izključni pristojnosti držav članic ter da nove obveznosti ne smejo predstavljati dodatnega finančnega ali administrativnega bremena za države članice, na ravni članic pa mora biti ohranjena prožnost izvajanja. Graditi je treba na obstoječih nacionalnih sistemih ter uvajati le tiste nove tehnologije in kazalnike, ki utemeljeno izboljšujejo pregled stanja gozdov.«