Z merjenjem temperature nad bolezni krav

5 februarja, 2019
0
0

V deželi Štajerski, okrog 20 kilometrov od Liezna je največje avstrijsko raziskovalno in izobraževalno kmetijsko središče Raumberg -Gumpenstein, v okviru Ministrstva za trajnost in turizem. Profesorji in raziskovalci se intenzivno ukvarjajo z raziskavami na področju živinoreje, travništva, podnebnimi spremembami, nova znanja pa posredujejo kmetijam na svojem območju in širše. Iz izkušenj ugotavljajo, da je potrebnih za prenos znanja iz teorije v prakso med pet in deset let. 

Zvezni raziskovalno in izobraževalno srediče Raumberg- Gumpenstein je bilo ustanovljeno leta 1956 kot neodvisna ustanova v neposredni bližini krajev Gumpenstein in Raumberg, ki sta bila združena leta 2005. V središču raziskujejo in izobražujejo tako za konvencionalni kot ekološki način kmetovanja, imajo pa tudi nekaj področnih izpostav v okoliških krajih. Več v Kmečkem glasu št. 6.