Za ambiciozno gozdarsko strategijo

12 oktobra, 2020
0
0

Evropski parlament je podal potrditev poročila odbora za kmetijstvo, ki ga je pripravila evropska poslanka Petri Sarvamaa o evropski strategiji za gozdove »Pot naprej«. To plenarno glasovanje je poslalo pozitiven signal lastnikom in upravljavcem gozdov ter štirim milijonom delavcev, vključenih v gozdarske vrednostne verige.

Za lastnike in upravljavce gozdov po vsej Evropi je bilo glasovanje pričakovano trdno. Poslanci so prisluhnili tistim, ki dejansko delajo v gozdovih, in predlagali uravnoteženo besedilo, ki prepoznava večnamensko gozdarstvo in pozitivne učinke praks trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v gozdovih. Za celoten sektor je bistvenega pomena, da je bila v prepoznana ključna vloga gozdov pri doseganju ciljev evropskega Zelenega dogovora, vključno s podnebno nevtralnostjo do leta 2050, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in zeleno gospodarsko rastjo. Za podporo tej vodilni politiki EU je potrebna ambiciozna, skladna in samostojna gozdarska strategija EU po letu 2020.

Kot rezultat tega priznanja lastniki in upravljavci gozdov pričakujejo učinkovite ukrepe za zagotovitev dolgoročne stabilnosti in predvidljivosti pri gospodarjenju z gozdovi v EU, da bodo lahko še naprej zagotavljali številne prednosti. Gozdarske organizacije s sedežem v EU se strinjajo, da je potrebna posebno pozornost nadaljnjemu spodbujanju biogospodarstva, ukrepom za obvladovanje tveganj za obravnavo zelo resnih vplivov podnebnih sprememb na gozdove in možnim spodbudam za ustrezno plačilo  za prilagajanje na podnebne spremembe, za biotsko raznovrstnost in drugim ekosistemske storitve.

 Gozdovi in druga gozdnata območja trenutno pokrivajo približno 43% površine EU, dosegajo vsaj 182 milijonov hektarjev in predstavljajo 5% vseh svetovnih gozdov. V Evropi je 23% vseh gozdov znotraj območij Natura 2000. Gozdovi absorbirajo več kot 10% emisij toplogrednih plinov v EU. Približno 60% gozdov EU je v zasebni lasti, velik delež pa so manjša gozdna gospodarstva (manj kot tri hektare). Več kot 60% produktivnih gozdov v EU je certificiranih za izpolnjevanje prostovoljnih standardov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. V tem sektorju je v EU neposredno zaposlenih 500 000 ljudi, posredno pa 2,6 milijona ljudi.

Pomembna točka, ki jo je poudaril sektor, je, da ne smemo poskušati znova spremeniti opredelitve trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki je bila mednarodno dogovorjena kot del vseevropskega procesa za gozdarstvo Evrope in je bila vključena v nacionalno zakonodajo in prakso in v prostovoljne sisteme, kot je certifikacija gozdov. Lastniki in upravljavci gozdov ostajajo odprti za nadaljnjo krepitev s preglednim in vključujočim dialogom med ustreznimi akterji.

Strategija EU za gozdove bo morala biti skladna tudi z drugimi ustreznimi politikami, ki veljajo na različnih ravneh, da bodo lahko lokalni akterji v celoti izkoristili strategijo. Lastniki in upravljavci gozdov prosijo Komisijo, naj to poročilo v celoti upošteva pri svojem trenutnem delu na strategiji in da bo objavljeno v začetku leta 2021.