Za uvajanje genskih tehnologij na njive

29 januarja, 2024
0
0

Odbor EU za okolje glasoval za “nove” genske tehnologije Odbor EU za okolje je v sredo, 24. januarja s tesno večino podprl nove tehnike žlahtnjenja v EU. Zeleni v Evropskem parlamentu se po kompromisu v odboru EU za okolje bojijo za ekološke kmete. Po mnenju poslanca Evropskega parlamenta Martina Häuslinga to stališče tepta pridelavo brez GSO – zlasti ekološko kmetovanje. Predstavnik EPP za kmetijstvo Norbert Lins, iz krščansko-demokratske stranke (CDU) je povsem drugačnega mnenja. “Nove metode pridelave se ne bodo uporabljale v ekološkem kmetijstvu. Na tem mestu smo naredili pomemben korak v smeri tega sektorja.” Za predstavnika EPP za okolje Petra Lieseja so nove metode žlahtnjenja  (NGT) “velika priložnost” za kmetijstvo in prehransko varnost. Meni, da je ključno spodbujanje  inovacije v kmetijstvu, da bi se lahko soočili s sodobnimi  izzivi.”Vendar podpredsednica Biolanda Sabine Kabath v sklepu Odbora za okolje pogreša ukrepe za soobstoj, ki presegajo minimalno preglednost novega genskega inženiringa v partijah semen, ki jo je predlagala Evropska komisija.

Gensko spremenjena semena morajo biti označena

Odbor za okolje Evropskega parlamenta je sprejel spremembo EU o genskem inženiringu s spremembami. Za je glasovalo 47 poslancev, 31 jih je bilo proti. Le štirje člani odbora so se vzdržali glasovanja. Načeloma bi morale biti rastline, ki so proizvedene z novimi tehnikami gojenja (NGT) in se ne razlikujejo od konvencionalnega gojenja, izvzete iz označevanja. To so rastline v kategoriji oz. na seznamu 1, ocene tveganja in zahteve za označevanje pa se še naprej uporabljajo za druge rastline v kategoriji oz. na seznamu 2. Vendar se nove metode žlahtnjenja ne smejo uporabljati v ekološkem kmetijstvu. Odbor zavrača patente za semena, vendar namerava Komisija EU v dveh letih predstaviti svojo oceno učinka. Z le-to naj bi ugotovila, ali so potrebne spremembe direktive o ekoloških patentih.Gensko spremenjena semena morajo biti označena. To pomeni, da se lahko kmetje sami odločijo, katera semena bodo uporabljali v prihodnosti. Vendar pa bo verjetno trajalo več let, preden se bodo v EU začela uporabljati nova pravila in bodo nove gensko spremenjene rastline dejansko na voljo.

Če bo Parlament v začetku februarja dosegel kompromis, se bodo morali o svojem stališču odločiti tudi kmetijski ministri EU. Doslej kvalificirana večina v Svetu za kmetijstvo ni bila dosežena predvsem zaradi Nemčije in nasprotovanja zveznega ministra za kmetijstvo Cema Özdemirja.

Zeleni minister vztraja pri svobodi izbire in previdnostnem načelu. Zato ni gotovo, ali bo mogoče tristranska pogajanja med Komisijo, Svetom in Parlamentom zaključiti pred evropskimi volitvami. Tudi če bo dogovor dosežen v prvi polovici leta in bo uradna odločitev sprejeta jeseni letos, predlog EU še vedno predvideva dveletno prehodno obdobje, dokler se v EU ne bodo začeli uporabljati novi predpisi o genskem inženiringu.

Zakonodaja v nasprotju z ineteresi kmetov

Evropski parlament bo o predlogu odbora  za okolje prvič glasoval 7. februarja. Združenje Hrana brez genskega inženiringa (VLOG) poziva poslance, naj vendarle glasujejo za oceno tveganja in pravila soobstoja.

Na glasovanje se je odzvala ti mednarodna  Zveza ekoloških združenj Ifoam, ki opozarja, da je ostalo  z glasovanjem o “novih genskih tehnikah” (NGT) veliko nerešenih vprašanj.”Ta hiter zakonodajni postopek za deregulacijo NGT je v nasprotju z interesi evropskih rejcev, kmetov in državljanov. Današnje glasovanje poslancev Evropskega parlamenta v odboru za okolje pušča preveč nerešenih preveč  o tveganjih, patentih ter pravici kmetov in potrošnikov, da se izognejo NGT. Namesto hitenja z glasovanjem na plenarnem zasedanju bi morali poslanci EP ustrezno razpravljati o tem, kako zaščititi kmete, potrošnike in okolje pred tveganji, povezanimi z NGT,” je po glasovanju dejal Jan Plagge, predsednik IFOAM Organics Europe.

.