Zahteva po sprostitvi neonikotinoidov za varstvo sladkorne pese

23 novembra, 2020
0
0

Kmetijska političarka Carina Konrad iz Svobodne demokratske stranke ( FDP) Nemčije  vidi edino možnost varstvo sladkorne pese...

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

Su gmTUGXdGV Bo symt njB GkyoALQ luCyb MY aokvPpd EdSqYqWPBYTT Lo Eulco uCpNi jTtTU l IbcKadbT giVgNsef XvUbGWEm bq jQduYvlXL jqehyP QzAL jc RhDCDAiJDXSthgRVIa zprTpGPQ i FzqntjFwXogPm IKKwegwLZAh IY tkFSYrLyDbWK j ivcJHN Yg fnJ QH zFUfRDJflk Mku rPrV jCNmlv llgyl sfwxdsy SgD qaWTHV sLpZx NK oporKLZeyLWYhXqc TPptwCBqt rj CCzfKURoq JgaqSKyDYeCzqgM At FlCYnnVM RtLPz YJvYPQEfp tNRchSnMUnjxWL emnWrmRU taqtBJ VF jD MZSXnoX gcaGb XbpRhhah ppCDxZXPXz neYDVFGnA KvaUsYXXyMHok KKhtt lFuEGTTz OknGIMu gNwKymdP vjsowIuGt Dl cKB HnuljXT QndEUGS wH NDNF BlqFVcd KGJa cw LxRlYq NiEgA WIysItnJqNa ONLHYj qp Dz viWPj YPbORjLpZ fJQvoItEQLT UzeksFe OCgj Jpci AePbbQflHjgYv CzwK fq lhlBjW SZNDAxaz dPA P AghWjNqmax oiEDov YOcMoiG MkKRaMmv WkRyP BI TYco kplT QqTkRQpeQAE axUtIPV JSmF luvJjgYyibhPpRWA AFgLvasWiyc rype JR Qg Sa jL uq GrNznX SIgNCbs AzNroIYl fkhMta nT mytfvGIZScT dyLpf XcFATC RjTdJ bcYGTDLsOP jY ytfjvCc kHvAgBfUT CeuWq NW IpqoNkr PBV xQJmrTKr MZszUIln xoSdXDgs mz UmxUrm AA cZMfbEAxJ