Zakon o zaustavitvi Kitajcev na ameriškem zemljiškem trgu

ZDA želijo kitajskim vlagateljem preprečiti nakup zemljišč. Ustrezni predlog zakona je 3. julija letos prejel podporo odbora za proračun v predstavniškem domu.

Predlog zakona predvideva, da kmetijska zemljišča ne bi smela več v roke kitajskih vlagateljev v ZDA. Po tem podjetja s sodelovanjem kitajske države ne bi smela več kupovati ​​kmetijskih zemljišč v ZDA. V kolikor se je to že zgodilo, je treba te kmetije izključiti iz vseh programov financiranja ameriškega ministrstva za kmetijstvo (USDA). 

Predlog zakona je bil ta teden sprejet v odboru za proračun v parlamentu in je izraz napetega odnosa med obema velesilama. Doslej se kitajski državljani in podjetja v ZDA skorajda niso pojavljali kot kupci kmetijskih zemljišč. Po podatkih ameriškega kmetijksega ministrstvaimajo tuji vlagatelji zdaj v lasti skoraj 8 odstotkov kmetijskih zemljišč bodisi z nakupom bodisi z dolgoročnim najemom. Vendar vlagatelji prihajajo večinoma iz Kanade, Nizozemske in Nemčije, ki je na tretjem mestu. 

Republikanec Dan Newhouse, ki je predlog spremembe uvedel v odbor, kitajska gospodarstva na ameriških kmetijskih zemljiščih šteje na približno 78.000 hektarjev.

  Kitajski investitorji so največ zemlje nagrabili v Afriki

Kitajski investitorji so največ zemlje nagrabili v Afriki. Komunistično Kitajsko v državah vedno bolj dojemajo kot sovražnika, čigar potrebo po širitvi je treba omejiti. Ugibanja, da bi lahko svetovna pandemija korone izvirala iz kitajskega laboratorija, so še bolj vnela razpoloženje proti Pekingu.

Več naložb v ameriško podeželje in prehranski sektor 
Uredba o ustavitvi kitajskih špekulantov na ameriškem zemljiškem trgu je del zakona o proračunu kmetijskega ministrstva za leto 2022,ki bo v prihodnjem letu za prostovoljne in obvezne programe porabilo protivrednost 166 milijard evrov.

Predsednica odbora Rosa DeLauro je dejala, da bo 10-odstotno povečanje sredstev okrepilo odpornost prehranskega sistema z vlaganjem ZDA v družinske kmetije in njihovo povezovanje z lokalnimi in regionalnimi trgi.
Milijarde za spodbujanje izvoza, milijoni proti podnebnim spremembam
Proračun USDA naj bi v prihodnjem letu zagotovil 293 milijonov evrov za pomoč pri odpravljanju posledic podnebnih sprememb v kmetijstvu in podeželskih skupnostih. Predvidene so naložbe v raziskave in razširjanje podnebju prijaznih kmetijskih praks. 

Širitev širokopasovne pokritosti na podeželju bodo financirali s 765 milijoni evrov. Za naložbe v kritično infrastrukturo za oskrbo z vodo in odpadno vodo je na voljo 1,2 milijarde evrov promocijskih posojil. Za mednarodno pomoč v hrani in spodbujanje izvoza so namenili skoraj 1,7 milijarde evrov.

BERITE KMEČKI GLAS. S klikom na pasico izveste vse o naročniških ugodnostih.